Financiën

Facebook Ekklesia Tilburg Twitter Ekklesia Tilburg

Ekklesia Tilburg draait geheel op vrijwillige bijdragen van onze kerkgangers en anderen die ons initiatief een warm hart toedragen. Daarnaast wordt tijdens de wekelijkse vieringen een collecte gehouden.

Als u ons financieel wilt ondersteunen, kunt u dat structureel doen door het toezeggen van een bijdrage voor kortere of langere tijd, of door overmaking van een eenmalige gift. Elke bijdrage is uiteraard meer dan welkom. We zien uw bijdrage graag tegemoet op bankrekening: NL22 TRIO 0784.7963.78, t.n.v. Stichting Ekklesia Tilburg.

Daar Ekklesia Tilburg erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI – klik voor ANBI-gegevens Ekklesia Tilburg) zijn uw giften fiscaal aftrekbaar.

Meer informatie over giften en belastingvoordeel vindt u onderaan deze pagina (of klik hier), u kunt ook contact opnemen met de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Uw giften (éénmalig of structureel)

Wilt u een (éénmalige) gift overmaken, dan kan dat op het rekeningnummer: NL22 TRIO 0784.7963.78 ten name van Stichting Ekklesia Tilburg.

Onze kerkgangers - en ieder ander die ons structureel wil ondersteunen - vragen wij vriendelijk om een formulier "Kerkbijdrage Ekklesia Tilburg" in te vullen. Hiermee zegt u een (vaste) bijdrage toe voor een door u bepaalde periode, of tot wederopzegging. Tevens geeft u aan of u uw bijdrage per maand, per kwartaal of per (half) jaar over gaat maken. Door het invullen van dit formulier helpt u onze penningmeester enorm bij het plannen van onze financiën, nu en in de toekomst.

Bent u van plan om Ekklesia Tilburg voor langere tijd (minimaal 5 jaar) een vaste financiële bijdrage te geven? Dan kan het misschien interessant voor u zijn een formulier "Overeenkomst periodieke gift in geld" in te vullen, u heeft dan niet te maken met de drempel voor aftrek van giften. Invullen van genoemd formulier biedt dus dezelfde fiscale voordelen als voorheen een notariële schenkingsakte. Meer informatie vindt u onderaan deze pagina (of klik hier).

 

Meer informatie?

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op met onze penningmeester, Arthur van Tongeren, telefonisch te bereiken op 013 – 4557060, of per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots; JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken).

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

 

Uw giften en de fiscus

Alle giften die u doet aan instellingen die door de Belastingdienst erkend zijn als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI; in het algemeen geldt dit voor de meeste goede doelen en kerkelijke instellingen), zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Dat wil zeggen dat u een deel van het door u geschonken geld van de Belastingdienst terug kunt krijgen.

Bij uw aangifte inkomstenbelasting mag u al deze giften gedaan in het jaar waarover u aangifte doet bij elkaar optellen. U komt in aanmerking voor aftrek als het totale bedrag aan giften hoger is dan 1% van het (verzamel)inkomen. Elke euro boven deze grens is aftrekbaar tot een maximum van 10% van het inkomen. Dit wordt verrekend tegen het belastingtarief van de (hoogste) schijf waarin u zit.

Daarnaast is er de mogelijkheid om een periodieke gift af te trekken van de belasting. Het voordeel hiervan is dat deze volledig aftrekbaar is, dus er geldt geen drempel. Om van deze mogelijkheid te kunnen profiteren, moet wel aan enkele voorwaarden worden voldaan. Zo moet u minimaal vijf jaar een vast bedrag overmaken, en bovendien moet deze periodieke gift zijn vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. Dit moest voorheen worden vastgelegd bij de notaris, maar sinds 1 januari 2014 mag u dat zelf doen.

Hiertoe vult u het formulier "Overeenkomst periodieke gift in geld" in, en stuurt dat na ondertekenig op naar de penningmeester van Ekklesia Tilburg (let op: in tweevoud; zowel het exemplaar voor schenker als ontvanger moeten worden opgestuurd). De penningmeester verwerkt uw formulier verder, en stuurt u het exemplaar voor schenker retour, voor uw eigen administratie.

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.