Over Ekklesia Tilburg

Facebook Ekklesia Tilburg Twitter Ekklesia Tilburg

 

Ekklesia Tilburg is een oecumenische geloofsgemeenschap met ruimte voor alle vormen van christelijk geloof en denominaties. De gemeenschap komt voort uit een groep kerkgangers die lange tijd betrokken was bij de vieringen rond Schrift en Tafel in Studentenkerk Maranatha te Tilburg.  Klik hier voor een korte toelichting rond het vertrek uit gebouw Maranatha.


Ekklesia Tilburg wil een gemeenschap van de ENIGE zijn vanuit de volgende waarden: gemeenschap – mededogen – navolging – gastvrijheid. Een traditie van 27 jaar oecumenisch vieren is voortgezet op een andere plaats: de Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8, 5037 DC Tilburg.

Op 1 januari 2013 nam de Ekklesia-gemeenschap haar intrek in Basisschool Prins Bernhard. De Stichting Ekklesia Tilburg is opgericht in maart 2013. Met ingang van 16 juni 2013 heeft Ekklesia Tilburg haar onderdak gevonden in de Opstandingskerk van de Protestantse Gemeente Tilburg en omstreken. Op zondag 22 september was de officiële opening van Ekklesia Tilburg in de Opstandingskerk. Klik hier om een kort verslag van de opening te bekijken. De openingstoespraak van penningmeester Arthur van Tongeren is hier na te lezen.


De gemeenschap stelt haar deuren uitdrukkelijk open voor iedereen in de Tilburgse samenleving en daarbuiten. Om dit te bewerkstelligen gaat de kerkgemeenschap in de (nabije) toekomst specifiek activiteiten organiseren voor jongeren en voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken.

 

Financieel ondersteunen

Wilt u Ekklesia Tilburg financieel ondersteunen, kijk dan onder Financiën. Ekklesia Tilburg is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.

 

Kernwaarden en missie
Kernwaarden

Ekklesia Tilburg beoogt een gemeenschap te zijn vanuit de volgende kernbegrippen:

  • Open en gastvrij
  • Mededogen
  • Oecumenisch
  • Christelijk
  • Verbonden
  • Zoeken
Missie

Binnen de muren van de Ekklesia:

  • Willen we graag de Enige, elkaar en onszelf ontmoeten;
  • Willen we telkens opnieuw onze geloofsinspiratie verbinden met onze dagelijkse wereld en werkelijkheid;
  • Willen we verbonden zijn en verbanden leggen met de wereld om ons heen.

Hiertoe stellen we uitdrukkelijk onze deuren open voor iedereen in de Tilburgse samenleving en daarbuiten, ongeacht ieders (kerkelijke) achtergrond. Wat ons bindt is dat we zoekend zijn in onze spiritualiteit.

Diaconie is een belangrijke pijler voor Ekklesia Tilburg: “De kerk is pas kerk als zij er is voor anderen”. (Dietrich Bonhoeffer, in: Verzet en Overgave)

 

Bij het logo:

Logo Ekklesia Tilburg, ontwerp: Marianne Stoop

Onze visie en missie hebben wij vormgegeven in ons logo. Dit logo laat zien wie wij denken, geloven en hopen te zijn: een oecumenische geloofsgemeenschap met ruimte voor alle vormen van christelijk geloof vanuit de hierboven beschreven kernwaarden en met de hierboven beschreven missie.

In het logo staat de Ichthus (vis) centraal. Het is een symbool dat door vroege christenen reeds gebruikt werd. Daarmee plaatst Ekklesia Tilburg zich nadrukkelijk in de Joods-christelijke traditie, die het fundament van ons geloven en onze inspiratie vormt. Door de strakke vormgeving willen we ook laten zien dat we een moderne, eigentijdse geloofsgemeenschap zijn.
De vis is niet alleen, er zijn twee vissen. Wij hopen, geloven dat wij als gemeenschap niet alleen zijn in ons zoekend geloven. Daarom staan onze deuren open voor iedereen die met ons mee wil gaan op onze reis.
De vissen zwemmen tegen elkaar in, houden elkaar in balans. Wij vinden het belangrijk om in ons vieren diversiteit van geloven te laten bestaan. Om dat ene verhaal te vertellen en te herbeleven vanuit verschillende invalshoeken.
De vissen zijn niet eenkleurig. Wij zijn een veelkleurige gemeenschap van mensen met diverse religieuze en maatschappelijke achtergronden, levenskeuzen en spiritualiteit. Deze veelkleurigheid houdt ons levend en in beweging vanuit onze Bron.

 

 Veelkleurig:

Onze pageheader

In de header  een keuze uit foto's en kunstwerken uit eigen kring. U ziet een vaste selectie bovenaan elke pagina, sommige elementen komen terug als illustratie bij de tekst. Bijdragen van Els Schure mmz, Annemarie van Doorn, Jan Glorius, Lisa Vroon, Barbara van Gorp, Henk Huisman, en Alex Beekmans.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.