Stichting Ekklesia Tilburg

Facebook Ekklesia Tilburg Twitter Ekklesia Tilburg

 

Rechtsvorm en doel

Ekklesia Tilburg is ingeschreven als stichting (nummer 57427720) in het Handelsregister.

De stichting heeft als doel om de geloofsgemeenschap Ekklesia Tilburg te faciliteren.

 

Bestuur en Adviesraad

De stichting kent een Bestuur van momenteel 4 personen, en een Adviesraad van 9 personen. De Adviesraad vertegenwoordigt de geloofsgemeenschap van de Ekklesia. In deze rol verschaft ze extra denkkracht aan het Bestuur, daarnaast heeft ze een controlerende functie. De Adviesraad is ook het orgaan dat bestuursleden aanstelt of ontslaat. Statutair is vastgelegd dat de Adviesraad uit zoveel mogelijk geledingen uit de geloofsgemeenschap samengesteld moet zijn.

Voor zowel Bestuur als Adviesraad geldt dat leden voor drie jaar benoemd worden, en een benoeming maximaal éénmaal verlengd kan worden met drie jaar.

De Adviesraad stelt ook een Reglement vast, waarin een aantal praktische zaken meer in detail worden beschreven. Hierin is bijvoorbeeld geregeld dat belangrijke besluiten aan de geloofsgemeenschap voorgelegd kunnen worden.

 

Werkgroepen

De stichting kent ook werkgroepen welke praktische uitvoering geven aan het doel van de stichting. De werkgroepen worden door het bestuur ingesteld, en in elke werkgroep is één bestuurslid actief om de communicatie soepel te doen verlopen. Momenteel zijn werkgroepen actief of nog in oprichting rond Communicatie, Diaconie, Facilitaire zaken, Geloofsverdieping, Jeugd en Jongeren, Liturgie en Pastoraat.

 

ANBI

Stichting Ekklesia Tilburg is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom zijn uw giften fiscaal aftrekbaar. De gegevens welke voor deze erkenning nodig zijn worden hieronder vermeld:

Naam:
Stichting Ekklesia Tilburg (opgericht 7 maart 2013)
Fiscaal nummer:
852575622
Contact:
Stichting Ekklesia Tilburg
p/a Griegstraat 210
5011 HT Tilburg
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.ekklesiatilburg.nl
bankrekening: NL22 TRIO 0784.7963.78
t.n.v. Stichting Ekklesia Tilburg
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Huub Evers
Secretaris: Simone Snakenborg (tevens vice-voorzitter)
Penningmeester: Arthur van Tongeren
Alg. bestuurslid: Toine van Poppel
 
Beleidsplan: Dit kunt u inzien door hier te klikken
Beloningsbeleid: De stichting functioneert dankzij de grote inzet van onbetaalde vrijwilligers.
Alleen de beroepsmusici welke de gemeente- en koorzang begeleiden ontvangen
daarvoor een vergoeding conform de richtlijnen voor kerkmusici
(zie bijvoorbeeld http://www.nsgv.nl/service/salariering.html) alsmede een Pastoraal
Coördinator die een wettelijk toegestane vrijwilligersvergoeding ontvangt.
Doelstelling:

De Stichting Ekklesia Tilburg heeft ten doel:
a) het faciliteren van de Geloofsgemeenschap Ekklesia Tilburg, daarbij de waarden
en traditie van de Ekklesia in ere houdend;
b) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Verslag activiteiten: Het jaarverslag over 2016 kunt u hier downloaden.
Financiële verantwoording: Financiële verantwoording over 2016

Copyright © 2013. All Rights Reserved.