Uitvaarten bij Ekklesia Tilburg

Facebook Ekklesia Tilburg Twitter Ekklesia Tilburg

 

Kaars met standaard (© 2013 | Ekklesia Tilburg)

Op deze pagina vindt u meer informatie over het verzorgen van uitvaarten vanuit Ekklesia Tilburg. Uitvaarten binnen Ekklesia Tilburg zijn speciaal bedoeld als faciliteit voor gemeenschapsleden.

Klik hieronder voor informatie voor / over:

Uitvaartverzorgers
Gemeenschapsleden en nabestaanden
Kosten

 

 

 

 

Informatie voor uitvaartverzorgers

Kaarsen (© 2013 | Ekklesia Tilburg)

Contactgegevens coördinator werkgroep uitvaarten:

Telefoon: 06-3920-1648
Bereikbaar: iedere avond tussen 18:00 en 19:00 uur

 

 

Procedure:
 • Ekklesia Tilburg verzorgt uitsluitend uitvaarten van leden uit de gemeenschap.
 • Een uitvaartdienst heeft een kerkelijk karakter en wordt verder vormgegeven door de voorganger in nauw overleg met de nabestaanden.
 • We hebben 24 uur de tijd nodig om de volgende zaken te regelen:
  - Beschikbare voorganger; het is mogelijk een voorkeur uit te spreken voor een van de voorgangers van Ekklesia Tilburg. De lijst met voorgangers is beschikbaar bij de coördinator.
  - Wensen m.b.t. muziek.
 • De ruimte van de Opstandingskerk dient u te reserveren via de Protestantse Gemeente Tilburg en Omstreken. Voor een verhuurkalender en meer informatie kijk hier.
 • Indien gewenst gaan wij ook voor in crematoria, uitvaartcentra of andere locaties. Ook deze locaties dienen door u zelf gereserveerd te worden.

Voor een overzicht van de kosten, klik hier.

 

 

Informatie voor gemeenschapsleden en nabestaanden

Kerkinterieur (© 2013 | Ekklesia Tilburg)

Ekklesia Tilburg heeft besloten om elkaar van dienst te zijn bij en rondom het laatste afscheid. Hiervoor is een werkgroep in het leven geroepen van coördinatoren en voorgangers. Hier treft u kort informatie aan over de procedure, organisatie en voorbereiding van een uitvaart binnen Ekklesia Tilburg.

 

Contactgegevens coördinator werkgroep uitvaarten

Telefoon: 06-3920-1648
Bereikbaar: iedere avond tussen 18:00 en 19:00 uur

 

Procedure

De coördinator informeert bij de uitvaartondernemer wat de wensen zijn . Vervolgens hebben we 24 uur nodig om het een en ander te regelen. Belangrijke eerste vragen waarop antwoord gaat komen, zijn:

 • Wie wordt de voorganger?
 • Wanneer is de uitvaart (uiteraard op voorstel van de familie/uitvaartondernemer)?
 • Waar is de uitvaart?
 • Wat zijn de wensen m.b.t. muziek (piano, dirigent, koor) gekoppeld aan de uitvaartdatum.

 

Voorgangers en muziek

In de keuze voor een voorganger is men vrij. Maar – let op – een voorganger hoeft niet te allen tijde beschikbaar te zijn. Eventuele muzikale begeleiding moet snel worden vastgelegd i.v.m. beschikbaarheid van de benodigde personen, zoals een pianist, dirigent, koor of cantores. De muzikale ondersteuning hoeft niet per se te worden ingezet. Ook het tijdens de dienst afspelen van cd’s of zelf muziek verzorgen is een optie.

 

Waar vinden de vieringen plaats?

De huur van de Opstandingskerk dient rechtstreeks met de PGTeo te worden geregeld. Niet bij ons. Dit bedraagt op dit moment 300 euro voor de kerkzaal voor een halve dag. Wil men ook andere ruimtes huren, dan komt hier nog een bedrag bovenop. Onze vieringen kunnen ook in een crematorium of op andere locaties worden gehouden.

 

Vieringen

Nadat de coördinator de eerste stappen heeft gezet, gaan de voorgangers met de familie de viering voorbereiden. Er is natuurlijk veel vrijheid in hoe een viering uiteindelijk zal zijn. Er zijn twee standaardopties, voor een viering rond Schrift en Tafel en een viering van Woord en Gebed, voor handen waarvan desgewenst gebruik gemaakt kan worden. Deze standaardvieringen bevatten teksten en voorbeelden van liedkeuzes. Het zijn de kaders waarbinnen we een uitvaartviering kunnen vormgeven. Welke grenzen gehanteerd worden, is afhankelijk van de personen die zijn betrokken bij de totstandkoming van de viering.
Kijk hier voor de standaardvoorbeelden voor een viering.

 

Kosten
Voorganger: € 350,-
Overige kosten Ekklesia Tilburg: € 100,-
Optioneel: Muzikale begeleiding - pianist: € 200,-
Optioneel: Koor/cantores met pianist zonder dirigent: € 200,-
Optioneel: Koor met dirigent en pianist: € 400,-

Copyright © 2013. All Rights Reserved.