Weloverwogen

Facebook Ekklesia Tilburg Twitter Ekklesia Tilburg

Recente overwegingen, uitgesproken in een viering van Ekklesia Tilburg

 

De 4e zondag van Pasen (B) 22 april 2018

Overweging bij Ezechiël 34,1-15; Johannes 10,11-16 door Miranda Vroon-van Vugt

 

Er was eens een schaap. Het at wat gras, het dronk wat water. Het mekkerde er af en toe lekker op los. Dat was het eigenlijk wel.

Lees meer...

Zondag 15 april 2018

Overweging bij Johannes 21:15-19 door Simone Snakenborg

Hou je van mij?

Hou je eigenlijk wel van mij?

Hou je echt van mij?

Lees meer...

Zondag 8 april 2018 Beloken Pasen / Tastbaar geloof

Overweging door Jan Glorius bij 1 Johannes 5,1 - 6 en Johannes 20,19 ‐31

1: OVER TOMAS

Er is een weten met het hoofd en een weten met het lijf. Ik begrijp Tomas wel: eerst zien en dan geloven.

Lees meer...

Zaterdag 31 maart 2018 Paaswake

Overweging bij Genesis 1, 1 - 2, 3 (Naardense Bijbel); Exodus 14, 15-20 (NieuweBijbelVertaling); Jesaja 55, 1-11 (NBV); Marcus 16, 1-8 (NB)

Foto

Hoe te beginnen met een overweging op deze avond?

Zó, denk ik: ‘Bij begin is God gaan scheppen…’. Woestheid en warboel en duisternis zijn er, en de geest van God boven de wateren. En dan die woorden: “Dan zegt God: geschiede er licht en er geschiedt licht. Zo brengt God scheiding aan tussen het licht en de duisternis.” Gods scheppen is scheiden, onderscheiden: hemel en aarde, land en water, licht en donker, dag en nacht. En het is maken: planten, dieren, mensen, dingen, nog steeds, elke dag opnieuw. De mensen nemen daarin een bijzondere plaats in: in het beeld van God, naar haar gelijkenis zijn wij geschapen.

Lees meer...

Zondag 25 maart 2018 Palm- en Passiezondag

Overweging bij Marcus 11, 1-10, Jesaja 50, 4-7, psalm 22 en Marcus 15, 1-39

Foto

Sinds kort hangt er bij mij op het werk een poëzieposter op het bord. Ik wilde mijn nieuwe werkkamer daar een beetje aankleden. In een impuls kocht ik zes poëzieposters, waarvan één met een gedicht van Rutger Kopland. Altijd goed, Kopland. Recensenten zeggen dat dit gedicht, samen met een eerdere versie ervan, gaat over Koplands eigen afscheid van het christelijk geloof waarmee hij groot gebracht is. Dat wil ik wel aannemen. Maar desondanks verwoordt hij volgens mij prachtig het wrange en wringende van Jezus' lijden en sterven, het ogenschijnlijke doodlopen van zijn weg, het appèl dat dit lijden op ons doet en de vraag wat God hier mee te maken heeft.

Lees meer...

Copyright © 2013. All Rights Reserved.