Overweging 15 december 2019 door Ingrid van Beuzekom

Bij Micha 6,1-8 en Matteus 11, 2-11

Micha confronteert het volk met de woorden van de Ene tot hen gesproken.

“Hoor dan toch Israël, hoor wat hij tot jullie zegt! Hij klaagt jullie aan! Weten jullie niet meer wat ik allemaal voor jullie heb gedaan?”
“Ik heb je bevrijd uit Egypte, ik heb Mozes, Aaron en Mirjam gezonden om jullie voor te gaan. Ik was er in tijden van oorlog… steeds weer was ik er voor jullie. Weten jullie nu nog niet wie ik ben?!” Zo spreekt de Ene tot zijn volk.

Dan de reactie van het volk ”Wat kan ik u bieden. Moet ik stieren offeren? Rammen, olie in beken gooien? Mijn oudste kind offeren? Wat kan ik doen om te boeten voor mijn zondige leven?”
Het volk weet niet meer wat de Ene van hen wil…ze zien wat de volkeren om hen heen doen om hun goden tevreden te stellen, is dat dan wat zij moeten doen om de Ene tevreden te stellen, om ervoor te zorgen dat hij hen vergeeft?

Maar nee… zegt de Ene, “Weet je dan echt niet meer wat ik van je vraag? Al zo vaak heb ik tegen je gezegd wat goed is, je weet wat ik van je wil; niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.”

Vorige week riep Micha het volk al op om het goede te doen en… zo zei hij; “de Ene helpt je daarbij als je wilt.”
Nu laat Micha zien…’kijk toch eens van jullie God allemaal voor je heeft gedaan, hij is er altijd voor jullie, hij heeft je steeds weer geholpen als jullie in de problemen zaten. Leer daar nu eens van en doe wat de Ene van jullie vraagt…

De Ene vraagt drie dingen zo zegt Micha:

Allereerst om ‘recht te doen’. Wat is dat dan…’recht doen?’ Wanneer ik het op zoek dan vind ik de volgende uitleg: Recht doen is: zo leven dat de ander tot zijn recht komt! Ten tweede om ‘trouw lief te hebben’. Dat betekent dus… trouw zijn aan de ander, maar ook aan jezelf. Tenslotte om ‘nederig de weg gaan met God’. Oftewel ‘Ga met God en hij zal met je zijn…’

Wat een mooi bijzonder drieluik is dit!

In Matteüs stelt Jezus de vraag aan de mensen waarom zij naar de woestijn zijn gegaan om Johannes te zien. Jezus stelt dat zij toch niet op zoek gingen naar iemand die als wuivend riet met alle winden meewaait, dat de mensen niet naar de woestijn gingen om iemand te zien die in koninklijke kleding loopt. “Jullie gingen naar de woestijn om een profeet te zien en te horen. Een profeet die oproept om je te bezinnen op waar je mee bezig bent, hoe je je even leidt.”

Micha en Matteüs dagen ons uit om af te dalen in ons diepste zelf. Wie of wat is onze bron van waaruit wij leven, wat zijn onze diepste gevoelens en onze doorslaggevende waarden? Hoe werkt dat door op onze levensweg, in ons oordeel, in onze keuzes, onze daden? Micha en Matteüs roepen ons op om ons leven onder de loep te nemen. Stilstaan bij waar wij mee bezig zijn. Zij roepen ons op om te kijken wat de Ene in het verleden heeft gedaan om ons op te roepen Zijn weg te gaan en te luisteren met ons hart.

In Micha worden talloze momenten genoemd waarop het volk van Israël geholpen is. Zijn er in ons leven ook niet talloze momenten waarop wij terug kunnen kijken als momenten waarop de Ene ‘ingreep’ in ons leven. Momenten waarop er dingen gebeurden die we niet konden plaatsen, die ons uit ons evenwicht brachten wellicht, gebeurtenissen waarbij wij met onze neus op de feiten werden gedrukt, maar toch nog onze eigen wijze weg vervolgden. Zaken overkomen ons die later keerpunten in ons leven kunnen blijken te zijn. Op het moment zelf overheersten misschien angst, verdriet, pijn, woede, onmacht, wanhoop.

Net als die situaties die Micha noemt – oorlogen, volken die weggevoerd worden – dan denk je niet meteen: hier is God aan het werk! Maar naderhand, als er gelegenheid is voor bezinning, voor rust, wanneer je kunt luisteren naar je hart, met je hart, dan zie je hoe waardevol juist tegenwind en tegenslag voor jouw leven kunnen zijn.
Ons hart helpt ons om de woorden van de Ene te laten spreken, deze woorden helpen ons om richting te geven aan ons leven.

Deze tijd voor kerst, deze Adventtijd waarin we ons klaarmaken voor het kerstkind, mogen we liefdevol terugkijken, ons bezinnen op wat wij met ons leven willen gaan doen, hoe wij ons leven willen leiden.

Kunnen we het offer brengen wat Zij van ons vraag: onszelf niet centraal stellen maar werkelijk oog en oor hebben voor de Ander en de anderen, ons hart openen.

Dan volgen het verlangen naar recht en gerechtigheid, trouw en eenvoud als

vanzelf. En waar er verlangen is naar verandering, zoals bij Johannes, daar wordt de weg gebaand voor het Koninkrijk van God. Daar kan wat gaan gebeuren: Dan gaan we luisteren met en naar ons hart!

Tot slot: Het enige wat de Ene van ons verlangt is: Recht doen, trouw liefhebben en gaan met God of zoals ik het deze zondag heb genoemd… luisteren met je hart… luisteren naar die Ander die naast je staat zonder te oordelen, de ander recht doen en daarmee trouw zijn aan jezelf en de ander met een kleine en met een hoofdletter.

Wanneer wij luisteren met ons hart, dan zal de Ene richting geven aan ons leven.

Amen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *