Overweging Kerstavond, 24 december 2019 door Miranda Vroon-van Vugt

Bij Oratorium Belofte van toekomst (Franck Ploum en Arjan van Baest)

Twee weken geleden zat de gele zaal van dit gebouw vol met mensen van de Protestantse Gemeente en van Ekklesia Tilburg. Er was heerlijk gekookt, in overvloed, vegetarisch en voor iedereen te eten, en vooral overheerlijk. Tussen het eten door hoorden we over de profeet Micha, wiens teksten ons begeleiden naar Kerstmis. Zijn woorden klonken zelfs door in het nieuwe kerstoratorium dat ons zojuist muzikaal het kerstverhaal in voerde. Beide gemeenschappen hebben de woorden van Micha laten klinken in de adventsvieringen. Deze profeet in spannende tijden houdt Israël een spiegel voor: Gods heil is niet zo maar, gratis, te verkrijgen. Gods heil komt tot stand in harten, in woorden en vooral in daden van mensen. Met zijn waarschuwingen in onze oren zijn we op weg gegaan naar Kerstmis: het volk had het rechte pad van gerechtigheid verlaten. Maar er zijn ook beloften: God zal rechtspreken, de rechtvaardige zal de balans herstellen. Maar, hoor je het volk vragen, wat moeten wij daarvoor doen? En het antwoord van Micha: “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Eeuwige van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.” Dan, zo is de belofte, zal de Eeuwige zijn belofte gestand doen en het volk in ere herstellen. De balans weer in evenwicht brengen zogezegd.

Twee weken geleden, tijdens de adventsmaaltijd, werd ons deelnemers ook gevraagd om over een aantal vragen van Micha na te denken. De eerste vraag was: Wat doen de duisteren tijden met jou/hoe ga je er mee om? Het lijkt soms wel of we in een moderne variant van de doemtijden van weleer zijn beland. We horen dagelijks berichten over dat de aarde, het land, door ons handelen niet meer in balans is. En niet alleen de aarde, ook de mensen zijn uit balans. Moord, doodslag, diefstal, korte lontjes en lange tenen: niets om vrolijk van te worden. Ik moet u eerlijk zeggen, ons groepje hield het niet lang uit in de duisternis. We waren al heel snel klaar met het opsommen ervan. En toen gingen we zoeken naar voorbeelden van licht in de duisternis. En dat bleek ook de volgende vraag te zijn: Waar vind je licht en hoop, en Waar, wanneer, voor wie ben jij een licht? Heerlijk om daar voorbeelden van te bedenken. Zoals het moment dat je iemand aankijkt die het duidelijk moeilijk heeft – ik zie nogal wat mensen rondlopen in het ziekenhuis – en dat een bemoedigend knikje een glimlach naar boven haalt. Omdat die mens zich even gezien weet. Een beetje licht in de duisternis. Of de vrijwilliger, die samen met anderen regelmatig kookt voor een groep mensen met een verstandelijke beperking. Die ze even het gevoel geeft dat ze ertoe doen, dat ze ook meedoen, ook al omdat je ze laat meehelpen met groente snijden in plaats van hen alles uit handen te nemen. Een beetje licht in de duisternis.

Een voorbeeld dat veel genoemd werd is dat van de jongeren die massaal demonstreren voor een verandering van omgaan met het milieu. En ouderen natuurlijk, maar dat sinds lange tijd jongeren de straat opgaan om anderen tot verandering aan te sporen, dat is hoopgevend. De oproep tot nieuwe balans, tot een omkeer van het pad dat leidt tot duisternis naar het licht, dat is de manier om de toekomst te veranderen. Ook zij zijn een licht in de duisternis.

Micha voorspelde in de woorden die we vandaag hoorden: Uit Bethlehem zal iemand geboren worden die zal aantreden en de Israëlieten als een ​herder​ zal weiden, bekleed met de macht van de HEER, zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einden der aarde, en hij brengt ​vrede. De geboorte van dat kind van toekomst vieren we vanavond. Immanuël – God met ons; Jezus – Verlosser, Redder. Een kind, zo kwetsbaar, maar met in zich de belofte van de toekomst. Een kind, met alle nieuwe dromen en wensen van ouders, familie, volk in zich. Een kind, waarop wij onze hoop hebben gevestigd. Dit kind van toekomst, en eigenlijk geldt dit voor elk kind. Niet voor niets herkenden we in de jongeren die opstaan om hun toekomst, onze toekomst te beschermen, de hoop van de aarde, licht in de duisternis. Herkennen wij het kind van toekomst? Herkennen wij de hoop die God naar de aarde heeft gestuurd?

Ik zag een gefilmd verhaaltje. Op Facebook nog wel. Een jongetje, een jaar of 5,6. Hij pakt een rugzak in, met wat drinken en een broodje. Zijn moeder vraagt: Wat ga je doen? Het jongetje zegt: Ik ga God vinden. Ach, zegt zijn moeder, we eten om half 6, zorg je dat je op tijd thuis bent? Het jongetje, laten we hem Michael noemen, gaat vol goede moed op pad. Omdat het zoeken naar God vermoeiend is, gaat Michael op een bankje zitten. Er zit al iemand, een oudere vrouw, donkere huid, wat verweerde kleding. Ze kijkt toe hij glimlacht naar haar. Zij geeft hem een hele grote glimlach terug. Hij pakt een broodje, om zijn honger te stillen. En dan geeft hij een stuk aan haar. Hij neemt wat te drinken. En ook dat deelt hij met de vrouw. We zien de twee gezellig kletsen; ze hebben plezier samen. Ze zitten echt samen te genieten. Dan besluit Michael dat het tijd is om naar huis te gaan. Hij geeft de vrouw een grote knuffel, zwaait nog even en rent dan naar huis. Zijn moeder vraagt: En, heb je Hem gevonden? En Michael antwoordt: Mama, God is een vrouw, en ze heeft de mooiste glimlach die ik ooit heb gezien!

Ondertussen komt de vrouw een vriendin tegen. Ze is net als zijzelf dakloos. De vriendin vraagt: Waarom ben jij zo vrolijk? Nou, zegt de vrouw, ik heb net een broodje in het park gegeten met God. En hij is veel jonger dan ik dacht!

In Bethlehem zijn de herders de eersten die God in het pasgeboren kind zien. Immanuël – God met ons; Jezus – Verlosser, Redder. Komende zondag maken we een uitstapje naar Jezus als kind, en Hanna en Simeon die in hem God zelf herkennen. De zondag daarna vertellen we het verhaal van de koningen die God in het pasgeboren kind eren. Bidden wij om ogen en oren om het licht te herkennen en een hart om God te zien in zo’n mooi kind van toekomst als het op ons pad komt. Gezegend kerstfeest!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *