Teksten Aswoensdag 26 februari door Simone Snakenborg

Bij Genesis 6, 6-7, Spreuken 28:13, Hosea 14:3, Joël 2,12-14 en Matteus 6, 16-18

 

Inleiding

Wij die met eigen ogen mensenlevens verscheurd zien.
Wij die toekijken, die verscheuren met eigen handen:
Wij die leven uitroeien,
elkaar, onszelf.

Wat overblijft is stof en as.
Wat overblijft zijn tranen van mensen,
en tranen van God.

Alles wat wij maken is stof en as.
Alles wat wij zijn is stof en as.

Maar as … is ook nieuw begin. As is vruchtbaar, een belofte.
Want op de asresten van het verleden,
groeit een nieuwe wereld haar toekomst in.

As is de belofte dat in ons geweten het licht opnieuw ontwaakt.
Dat wij durven terugzien op onze daden,
berouw durven tonen
en het durven goed te maken.

Gebed

Laten wij het allereerst stil maken in onszelf
en vanuit die stilte ons openen voor gebed.
Laten we biddend zingen om Gods ontferming.

Acclamatie: Kyrie

Enige, ontferm u over ons.
Hier, nu,
op deze asplaats.
stukje verschroeide aarde.

Kyrie

Enige, ontferm u over ons.
Als wij verdrietig zijn, boos of teleurgesteld.
Als wij spijt hebben van wat we deden
of wat we hebben laten gaan.

Kyrie

Geef ons de moed en de kracht
om onze fouten onder ogen te zien,
om terug te nemen, goed te maken
en te vragen om vergeving.

Kyrie

Enige, ontferm u over mensen,
weerloos en klein,
aan hun lot overgelaten,
met hun leven volledig ontspoord.

Kyrie

Enige, ontferm u over uw volken in oorlog,
die kampen met natuurgeweld
door rampen of ziekte.
Ontferm u over uw vluchtelingen,
omdat Jezus zelf een vluchteling was.

Het verhaal van Naema

Naema vertelt haar verhaal aan een journalist. Het is uit de tijd dat IS heerste over het afgelegen Sinjargebergte in Noord-Irak.
De eerste man die Naema ‘selecteerde’, kocht en verkrachtte heette Abu Ali. ‘Daarna volgden Abu Omar en Abu Allah.’ Zo vertelde Naema, ‘ik ben na acht namen de tel kwijtgeraakt’.

De IS-strijders hadden vijfduizend jezidimannen vermoord en kidnapten duizenden meisjes en vrouwen. Zo’n tweehonderdduizend andere jezidi’s sloegen op de vlucht.

Na drie jaar kon Naema ontsnappen aan IS en terugkeren naar haar vader.

‘De wereld wist dat het gebeurde, maar waarom’, vraagt haar vader zich af, ‘waarom heeft de internationale gemeenschap niet eerder geholpen?’

Genesis 6, 6-7, Spreuken 28:13, Hosea 14:3

Uit Genesis lezen wij: ‘De Enige kreeg er spijt van dat hij mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst. Ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aarde wegvagen, dacht hij, en met de mensen ook het ​vee, de kruipende dieren en de vogels, want ik heb er spijt van dat ik ze heb gemaakt.’

Uit Spreuken lezen wij: ‘Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen,
wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt vergeving.’

Uit Hosea lezen wij: ‘Kom met woorden van berouw en keer terug naar de Enige. Zeg tegen hem:
Vergeef ons al onze misdaden. Neem wat goed is van ons aan. Als offer brengen wij u oprechte woorden.’

Het verhaal van Michelle

Ze zit vast in jeugddetentie, ze heet Michelle en is 18 jaar. Ze was als kind, zoals men dat noemt, thuis onhandelbaar: liep weg, was brutaal op school en schreeuwde tegen haar kleine zusje. Dus werd ze op haar negende uit huis geplaatst. Ze miste haar moeder enorm en huilde ’s nachts onder haar kussen. In drie pleegezinnen kon ze niet aarden en dus werd ze overgeplaatst naar een jeugdinternaat. Haar moeder kwam eens per jaar, met haar verjaardag, op bezoek – als ze tijd had.

Ook van het internaat liep ze weg en toen ze 16 was, werd ze opgepakt vanwege een straatroof en dood door schuld. Een leven vergooid. Niemand die haar hielp, haar écht lief had. Geen man of vrouw die haar heeft geholpen uit te groeien tot een evenwichtig volwassen mens.

Joël 2,12-14 en Matteus 6, 16-18

Uit Joël lezen wij: ‘Daarom – spreekt de Enige –, keer nu terug tot mij met heel je hart en begin te vasten, te treuren en te rouwen. Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de Enige, jullie God, want hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid. Misschien herroept hij zijn vonnis, komt hij erop terug en laat hij toch iets van zijn zegen over.’

Uit Matteus lezen wij: ‘En wanneer jullie vasten, zet dan niet zo’n somber gezicht op als de huichelaars, want zij doen het om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.’

Gebed van boete vergeving (Psalm 51)

Enige, wees ons genadig
Om wat u misdaan is.
Reinig onze ziel.

Spoel onrecht van ons af,
was onze fouten weg.
en wees ons genadig.

Veeg onze misstappen uit
en kwade gedachten.
Om wat U misdaan is.

Leg uw handen
op ons gescheurde hart,
en reinig onze ziel.

Leer onze geest
Uw woord opnieuw verstaan.

Onze offers wilt U niet.
Alleen dat wij spreken en leven
van U.

Slot

Moge deze as ons tot zegen zijn
in de tijd van vasten en voorbereiding die voor ons ligt.

Dat deze as ons helpt inzien
dat we altijd opnieuw kunnen beginnen
als we onze fouten maar durven te erkennen.

Dat deze as ons helpt omzien
naar de Ander
die onze hulp en dienstbaarheid nodig heeft.

Dat deze as ons helpt uitzien naar die Ene
die liefde is in mensen.
God, Vader-Moeder,
Ik-zal-er-zijn.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *