Tijdens de vasten houden we een tweede collecte voor Stichting Leergeld Tilburg. Leergeld wil op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van kinderen die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen.

Het gaat hier om kinderen van 4 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau. Kinderen die sociaal geïsoleerd dreigen te raken omdat de kosten van een schoolreisje of het lidmaatschap van een sportvereniging onoverkomelijke financiële hindernissen zijn.

Leergeld heeft als missie: het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen.

Het motto van Leergeld is: Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Leergeld Tilburg.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *