Overweging zondag 8 november 2020 door Jan van der Sman

Bij Wijsheid  6, 12 t/m 16, Evangelie van Matteüs 25, 1 t/m 13

In de lezing van vandaag vergelijkt Jezus het geloven in het Koninkrijk van de hemel met het op weg zijn van tien bruidsmeisjes naar een bruiloftsfeest. Vijf hadden zich goed voorbereid en er rekening mee gehouden dat het wel eens lang kon duren voor het feest begon. Ze hadden reserve-olie bij zich om de fakkels brandend te houden. Geen probleem als ze in slaap zouden vallen, ze waren klaar voor het feest. De andere waren zo dom om geen reserve-olie mee te nemen. Ze moesten alsnog olie gaan kopen, waren te laat terug en stonden voor een gesloten deur. De parabel eindigt met: wees dus waakzaam. En dat is dus geen verwijt dat ze in slaap waren gevallen, maar een aansporing om helemaal klaar te zijn voor het feest.

Gods verbond met de mensen

Op zich geen bijzonder verhaal, met een voor de hand liggende boodschap. Het wordt anders als we bedenken dat Jezus deze parabel vertelt in het kader van zijn verkondiging van de komst van Gods Koninkrijk. In de Bijbelse traditie is een bruiloft vaak het beeld voor Gods verbond met de mensen. Daarop gefocust zijn is geen kwestie van dom of verstandig, maar raakt de essentie van ons mens-zijn en beslist uiteindelijk, als een laatste oordeel, over de betekenis van ons leven.

Wijs en dwaas

De nieuwe Bijbelvertaling spreekt dan ook niet meer over dom en verstandig, maar over wijze en dwaze meisjes. Het getuigt van wijsheid als we ons laten inspireren door het visioen van het Rijk Gods, het visioen dat aarde en hemel één zijn. Het is wijs als we ons daarop richten bij ons doen en laten. Dat is een levenshouding die perspectief biedt en nieuw leven schept. Dwaas is het als we denken zelf wel te weten wat goed leven is. Dwaas is als we denken dat het leven maakbaar is, dat we met onze kennis en macht de toekomst in handen hebben. De parabel vertelt dat die dwaasheid een doodlopende weg is, dat we uiteindelijk voor een gesloten deur komen te staan. De pqarabel is dan ook een oproep van Jezus tot ommekeer, een oproep om ons hart te openen voor de wijsheid van zijn boodschap.

Wijsheid komt welwillend tegemoet aan wie het waard is. Ze laat zich vinden voor wie haar zoekt, ze laat zich kennen door wie haar lief heeft, ze ligt voor het oprapen voor wie er echt naar verlangt.

Wat is dat voor wijsheid waartoe Jezus ons oproept? In de eerste lezing hoorden we een prachtige lofrede over de wijsheid: Schitterend en onvergankelijk is de wijsheid, zo begint de lezing. Wijsheid komt welwillend tegemoet aan wie het waard is. Ze laat zich vinden voor wie haar zoekt, ze laat zich kennen door wie haar lief heeft, ze ligt voor het oprapen voor wie er echt naar verlangt. Niet met ons verstand verwerven we Wijsheid. Ons verstand moet voor die wijsheid ruimte scheppen. Wijsheid is een gave, een genade uit een andere dimensie. We mogen delen in goddelijk Wijsheid.

Goddelijke wijsheid

Je zou de Bijbel-in-zijn-totaliteit de openbaring van die goddelijke wijsheid kunnen noemen. Op allerlei manieren komt die wijsheid ter sprake. Het is het Scheppingswoord dat om te beginnen de chaos tot de orde roept. Het is de Tora, het zijn de levenslessen die ons de weg wijzen naar het ware leven. Het is Gods Woord dat in Jezus vlees en bloed geworden en klinkt in zijn boodschap. In de parabel van vandaag roept Jezus ons op om ons hart te openen voor die goddelijke wijsheid en klaar te staan voor de komst van Gods Koninkrijk.

Het is een visioen, achter de horizon, dat hier en nu inhoud en richting aan ons leven geeft.

De eerste Christenen dachten dat Gods koninkrijk spoedig zou komen, dat Jezus weldra als de Christus zou terugkeren om te oordelen wie er klaar voor is en wie niet. Maar toen die wederkomst lang op zich liet wachten groeide de overtuiging dat we de komst van Gods Rijk niet zo letterlijk en concreet moeten verstaan. Het is een visioen, achter de horizon, dat hier en nu inhoud en richting aan ons leven geeft. Het is een visioen dat hier en nu waarde en betekenis geeft aan ons concrete bestaan.

Liefde en vrede, een tastbare werkelijkheid

Als een wenkend perspectief straalt de liefde van Gods Rijk ons tegemoet. Elke stap in de richting van dat Gods Rijk geeft vreugde aan ons leven. Liefde en vrede worden al een tastbare werkelijkheid, waar we met elkaar naar die nieuwe wereld op weg zijn. Vol geloof en vertrouwen werken aan die nieuwe werkelijkheid geeft zin aan ons bestaan.

Donkere wolken

Maar wat moeten we met al die wijsheid? Geen hemels visioen maar donkere wolken dreigen aan de horizon. Dat koninkrijk van God lijkt verder weg dan ooit. We leven in een wereld vol geweld, lijden en verdriet. Is er nog hoop na Corona, na alle pijn en verdriet? En dan zijn er ook nog de grote problemen van deze tijd!… Wie houdt het vol, wie durft nog te geloven tegen beter weten in? Worden onze stappen in de richting van een nieuwe wereld niet bijna altijd overschaduwd door teleurstelling, angst en ongeloof? Zijn we opgewassen tegen de mooie beloften en verleidingen die succesvoller lijken? Komt het ooit goed. Wordt het nog wat met onze wereld?

Wie wijs is, wie echt wil leven, laat zich niet gek maken en blijft geloven tegen alle doemscenario’s en doodsbedreigingen in.

En toch horen we vandaag in de parabel van Jezus: Wie wijs is, wie echt wil leven, laat zich niet gek maken en blijft geloven tegen alle doemscenario’s en doodsbedreigingen in. Wie wijs is staat klaar, met reserve olie, om hoe dan ook licht te brengen in de duisternis. Als we durven geloven in een wereld van vrede en liefde zullen onze ogen opengaan voor nieuwe perspectieven, zullen onverwachte mogelijkheden ons worden aangereikt.

Kijken naar de dingen met licht en wijsheid

Het zijn vaak kleine dingen die er echt toe doen, die een wereld van liefde en verbondenheid scheppen, die bemoedigen en troost brengen. Als we met liefde en wijsheid naar de grote problemen van deze tijd kijken, kan het zomaar gebeuren dat we perspectieven zien waar politici en wetenschappers zich blind staren. Als we geloven in het visioen is het niet moeilijk om wat stapjes terug te doen en ruimte te scheppen voor anderen. Dan is het niet moeilijk om te kiezen voor een soberder en groener leven ter wille van een beter klimaat. We mogen erop vertrouwen dat we op weg zijn naar een wereld mooier en rijker dan we durven dromen.

Dan komt het goed!

Als we ons hart openen voor de goddelijke wijsheid van Jezus, staat de deur voor ons open naar een nieuwe wereld. Dan komt het goed. Dan gloort er licht aan de horizon, het licht van de levende God.

Amen

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *