Overweging zondag 9 mei 2021 door Simone Snakenborg

Bij lezing 1 Johannes 4, 7-12 en Johannes 15, 9-17

 

De liefde. Vandaag staat de liefde centraal. Een woord dat we maar al te gemakkelijk gebruiken of tegenkomen in onze taal. In liedjes op de radio, in de bladen die we lezen bij de kapper. De liefde van de buurman die een scheve schaats rijdt, of ‘buiten de deur snoept’ wordt ook wel gezegd. De liefde voor je werk, voor de kunst, voor een TV-serie. Of de liefde voor Mercedes.

Wat is liefde?

Wat is liefde eigenlijk? Ik heb de Dikke Van Dale erop nageslagen en vond drie betekenissen.

  1. een warme genegenheid en ook seks hebben (dus het relationele en lichamelijke aspect)
  2. oprechte en warme belangstelling; het prijs stellen op (er staat het voorbeeld van liefde voor de kunst)
  3. er kan een voorwerp van liefde zijn (dus bv. de Mercedes)

Hebben we hiermee de betekenis van het woord te pakken? Mijn gevoel zegt van niet. Bij het woord liefde hoort een zwieper van energie. De liefde maakt actief, enthousiast en blij. Die positieve vibes zijn niet gevangen in deze drie betekenissen. Als je liefde aan iemand of iets geeft, dan ontvang je zelf iets terug.

Zijn we daarmee er? Is dat dan wat liefde is? Nee. Bij liefde hoort een werkwoord: houden van. Houden van als in vasthouden, je verbinden. En dan wel zodanig dat die positieve vibes de vrije ruimte krijgen. Dus niet vastbinden! Dat beklemt en benauwt, hoewel dat in sommige liefdesspelen zeker wordt gewaardeerd.

Liefde als geestelijke verbinding

Over die liefde, die verbintenis vol positieve vibes, raakt Johannes niet uitgeschreven. Bij geen enkele evangelist komt de liefde zo vaak voor als bij hem. Vorige week hadden we het over de verbintenis tussen De Enige, Jezus en ons. Die was meer materieel: wij als ranken gegroeid in Jezus de wijnstok die groeit in Gods wijngaard. Zo brengt ons leven vruchten voort.

In de lezingen van vandaag gaat het ook over vruchtbare verbinding, maar dan op geestelijk en spiritueel vlak. Ook nu zegt Jezus: Blijf in mij; blijf in mijn liefde. Niet fysiek dus. Ook nu is er een vasthouden, tussen de Enige, Jezus en ons. Ik citeer de brief van Johannes die we als eerste lazen: ”De Enige heeft ons liefgehad door ons zijn Zoon te schenken”.

De Enige liefde was er ook voor Jezus. Een citaat van Jezus in het Johannesevangelie is: “Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad.”

En uit het citaat blijkt tegelijk dat er liefde is van Jezus voor ons.

Allemaal stromen van liefde, van houden van. En als het ons lukt om in die liefde blijven, dan verbinden we ons met Jezus en met de Enige. Alleen dan brengt ons leven vruchten voort.

Hoe doen we dat, in de liefde van Jezus blijven? En: is dat dan dezelfde liefde als uit ons dagelijks taalgebruik?

Actief liefhebben

Ik begin met de laatste vraag: is dit de liefde uit ons taalgebruik?

Ja, want ook Johannes benoemt de positieve vibes die bij liefde horen. Jezus vertelt ons dat zijn liefde vreugde brengt.

Zijn vraag: ‘blijf in mij’ is een verzoek om op een positieve manier in actie te komen. Hij bedoelt niet, blijf in mij stilletjes zitten. Maar … doe iets, leef vruchtbaar en … heb de mensen lief.

Hij vraagt om een wederkerigheid: iets terugdoen.  Maar dan wel van een speciaal soort. Hij vraagt niets terug voor zichzelf, maar vraagt ons zijn liefde door te geven aan een ander die het nodig heeft. Zoals hij ook de liefde van zijn vader heeft doorgegeven aan ons.

Heb de mensen lief. De hele passage uit de brief van Johannes is een oproep om elkaar lief te hebben. ‘Want de liefde komt uit God voort.”
En in het evangelie laat Johannes Jezus hetzelfde zeggen “Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad”.

Je leven geven?

Hoe dan? Hoe kunnen we elkaar liefhebben? In het evangelie lazen we: door je  “leven te geven voor je vrienden”.

Mmm. Je leven geven, dat begrijpen we nu als: het loodje leggen. Maar is dat zo? Jezus wil immers graag dat wij op weg gaan en een vruchtbaar leven leiden.

Dus ik lees ‘je leven geven’ anders. Je kunt je ook inzetten voor je vrienden, je leven besteden voor de anderen. Heel je leven inzetten voor de behartiging van de belangen van anderen tot aan je dood. Dát is de liefde die Jezus van ons verwacht. Zo dragen wij blijvend vrucht.

Je leven geven = liefde geven = blijven in de liefde van Jezus.

Liefde aan de wereld, aan elkaar, en wat mij betreft aan het leven zelf. Daar waar je de ander ontmoet en waar je iets voor hem of haar kan betekenen. Zo blijven wij in de liefde van Jezus.

Die liefde die hem zit in kleine dingen. Die liefde die geeft zonder dat je zelf iets terugvraagt, maar …. met hoop en vertrouwen dat de ander die liefde doorgeeft aan weer een ander. Zodat een lopend vuurtje een laaiende vuur wordt. Zoals de Enige ons liefheeft. Ik-zal-er-zijn zonder terug te vragen, maar om door te geven.

Blijven in de liefde van Jezus is: Heb elkaar lief en  wat mij betreft … het leven: begin en einde van een vruchtbaar bestaan. Juist in ons leven kunnen we er zijn voor een ander, in liefdevolle dienstbaarheid zoals Jezus ons voorleefde.

Hou van wie je ziet
Pak de liefde vast
En verlies haar niet
Heb het leven lief

Liesbeth List heeft daar een mooi liedje van gemaakt. Laten we daar naar luisteren.

Moge het zo zijn.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *