Coronaprotocol voorgangers

Met ingang van 13 september gaan we weer samen vieren. Om onze vieringen op een verantwoorde manier, volgens de richtlijnen van het RIVM, vorm te geven zijn richtlijnen opgesteld. Het is goed om ons hier met ons allen aan te houden zolang dit noodzakelijk is. We houden vieringen van Schrift en Tafel.

Zingen

 1. In de viering zullen steeds twee cantors de liederen zingen onder begeleiding van een pianist.
 2. De cantors staan op twee meter van elkaar en van het volk, bij de piano.
 3. De Ekklesiagemeenschap mag niet zingen, wel hummen.

Voorgaan

 1. Voordat de viering begint ontsmetten de voorgangers hun handen en lopen dan naar voren.ant
 2. De voorganger in de Schrift staat achter de lezenaar.
 3. De lector leest en bidt vanaf de lezenaar.
 4. De collecte wordt niet fysiek gehouden. Na de mededelingen, in de ‘pauze’, kan een ieder geld overmaken via de QR-code van GIVT welke vermeld staat op de orde van dienst,. Of men kan op een later moment het geld overmaken.
 5. De voorganger aan tafel staat alleen achter de tafel.
 6. Bij de vredeswens wordt eenieder uitgenodigd om anderen de vrede toe te wensen: dit kan met een knik, zwaai, knipoog….enz.
 7. De voorganger zet, na het tafelgebed, brood en wijn op een tafeltje die geplaatst is voor het altaar. Een ieder kan dan zelf brood pakken en eventueel dopen in de wijn, of blijven zitten wanneer men dat wenst.
 8. De Ekklesiagemeenschap komt naar voren en blijft steeds op 1,5 meter van elkaar. de kerkgangers komen per ‘vak” (rij van twee stoelen) naar voren en lopen een rondje om de communietafel. We wisselen de rijen links-rechts af. We beginnen bij de cantores en de pianist, daarna de rij het dichtste bij het raam, vervolgens de rij tegen de muur van het orgel, daarna de tweede rij van het raam, enz.
  De Tafelvoorganger legt de procedure kort uit en geeft met een knik de rijen aan. .

Instructies voor de kerkgangers

In de orde van dienst komt een losse bijlage met daarin alle ‘instructies’ voor de Ekklesiagemeenschap aangaande de tafeldienst, collecte, her naar binnen komen en weer naar buiten gaan. Deze zal ook via de Nieuwsbrief nog worden verspreid de vrijdag voorafgaand aan de eerste viering.

Bestuur en werkgroep Liturgie Ekklesia Tilburg