• Ekklesia Tilburg

Ekklesia Tilburg: een onafhankelijke, pluriforme en gastvrije geloofsgemeenschap

Wie zijn we?

  • Ekklesia Tilburg is een onafhankelijke geloofsgemeenschap. We richten ons op iedereen in Tilburg en omgeving die bezinning en inspiratie zoekt vanuit een open levensbeschouwing.
  • Onze bron van inspiratie is ons geloof.
  • We zijn bovenal een veelkleurige geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom! Oud of jong, hoe je ook geaard bent, waar je vandaan komt, en wat jouw levensbeschouwelijke achtergrond ook is, voel je welkom!

Wat doen we?

  • Iedere zondag vieren we. We lezen verhalen uit de Bijbel en overwegen en hertalen deze naar onze tijd. De voorgangers – mannen en vrouwen, theologen en niet-theologen, pastores en niet-pastores – zijn afkomstig uit diverse geloofstradities. Dat betekent dat de Schrift steeds weer op andere en soms verrassende wijze wordt uitgelegd.
  • We zijn aanwezig in de Tilburgse samenleving: als helpende hand en ter inspiratie. Ekklesia Tilburg is lid van de Raad van Kerken Tilburg en het Religieus Beraad Tilburg.

We vieren op een ‘corona-veilige’ manier.
Kun je niet aanwezig zijn, lees hier de laatste overweging.
Kijk voor alle teksten op het interne gedeelte.

Agenda

Iedere zondag 11:45 uur
Viering rond Schrift en Tafel
m.m.v. cantores,

Opstandingskerk
Prof. Cobbenhagenlaan 8,
5037 DC Tilburg.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met ekklesia@ekklesiatilburg.nl.

Heb je behoefte aan een pastoraal gesprek: neem contact op met onze pastoraal coördinator.

Schrijf je in voor onze Nieuwsbrief.

Giften

Meer informatie

Ekklesia Tilburg draait geheel op vrijwillige bijdragen van onze kerkgangers en anderen die ons initiatief een warm hart toedragen.

Iedere bijdrage is van harte welkom!

Word donateur