ANBI

Stichting Ekklesia Tilburg is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan ons zijn daarom fiscaal aftrekbaar. Hieronder staan de gegevens die voor deze erkenning nodig zijn.

Naam Stichting Ekklesia Tilburg
(opgericht 7 maart 2013)
Fiscaal nummer 852575622
Contact Stichting Ekklesia Tilburg p/a Griegstraat 210, 5011 HT Tilburg
ekklesia@ekklesiatilburg.nl
www.ekklesiatilburg.nl
bankrekening: NL22 TRIO 0784.7963.78
t.n.v. Stichting Ekklesia Tilburg
Samenstelling Dagelijks Bestuur Voorzitter: René Munnik;
Secretaris: Arthur van Tongeren (tevens vice-voorzitter);
Penningmeester: Yvette van den Bogert.
Samenstelling Algemeen Bestuur Dagelijks bestuur uitgebreid met:
Ingrid van Beuzekom, Petra Bos, Frank Kraak en Jan van der Sman.
Beleidsplan Download hier ons beleidsplan 20212
Beloningsbeleid De stichting functioneert dankzij de grote inzet van onbetaalde vrijwilligers. Alleen de beroepsmusici welke de gemeente- en koorzang begeleiden ontvangen daarvoor een vergoeding conform de richtlijnen voor kerkmusici (zie bijvoorbeeld http://www.nsgv.nl/service/salariering.html) alsmede een Pastoraal
Coördinator die een wettelijk toegestane vrijwilligersvergoeding ontvangt.
Doelstelling De Stichting Ekklesia Tilburg heeft ten doel:
a) het faciliteren van de Geloofsgemeenschap Ekklesia Tilburg, daarbij de waarden en traditie van de Ekklesia in ere houdend;
b) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Verslag activiteiten Het jaarverslag over 2021 kunt u hier bekijken.
Publicatieplicht Download hier het formulier Publicatieplicht Kerkgenootschappen

Financiële stukken d.d.  26 januari 2022

 

status collectes 2022 tov 2020/ 2021 en begroting
maand 2020 2021 2022 begroting
januari 387,07 229,71 333,33
februari 761,22 422,96 666,66
maart 1.167,34 564,23 999,99
april 1.607,34 1.194,17 1.333,32
mei 1.950,34 1.477,54 1.666,65
juni 2.244,20 2.090,81 1.999,98
juli 2.420,76 2.436,11 2.333,31
augustus 2.495,49 2.538,49 2.666,64
september 2.912,38 2.694,57 2.999,97
oktober 3.425,93 3.361,22 3.333,30
november 3.667,27 3.762,25 3.666,63
december 3.987,46 4.951,24 4.000,00
332,29 412,60 333,33

 

Begroting 2022
opbrengsten Begr 2020 Begr 2021 Begr. 2022 kosten Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
collecte € 4.500 € 4.500 € 4.000 musici € 10.000 € 10.000 € 9.750 ex. dirigent
kerkbijdrage € 17.230 € 16.137 € 17.000 piano & vleugel – stemmen € 500 € 500 € 250
periodieke giften € 3.270 € 4.363 € 3.200 bank, verzekering e.d. € 1.000 € 1.000 € 1.000
ontvangsten anders € 0 € 0 € 0 bestuur € 150 € 150 € 100
opbr vorig boekjaar € 0 € 0 € 0 eredienst € 1.300 € 1.300 € 1.300
bijzondere vieringen € 0 € 0 € 0 huisvesting € 8.800 € 8.800 € 9.080 12×727,5 + 350 koffie en thee
diaconale collecte € 0 € 0 € 0 paasbrood, eitjes en dergelijke € 200 € 200 € 200
werkgroepen € 600 € 600 € 150
gemeenschapsdag € 250 € 250 € 50
vrijwilligersvergoeding € 0 € 0 € 360 dirigent 2 maanden
onvoorzien € 1.300 € 1.300 € 1.310
bijzondere vieringen € 0 € 0 € 0
kosten vorig boekjaar € 0 € 0 € 0
voorziening onderhoud vleugel € 150 € 150 € 150
diaconale collecte € 0 € 0 € 0
opbouw reserve € 750 € 750 € 500
jaarresultaat
totaal € 25.000,00 € 25.000,00 € 24.200,00 totaal € 25.000,00 € 25.000,00 € 24.200,00
*collecte= 83,33 euro per week
Resultaten rekening 2021
opbrengsten % resultaat Begr 2021 kosten % resultaat Begr 2021
collecte 116,7% € 5.249,75 € 4.500 musici 64,1% € 6.410,00 € 10.000
kerkbijdrage 69,4% € 11.949,51 € 17.230 piano & vleugel – stemmen 0,0% € 0,00 € 500
periodieke giften 119,3% € 3.900,00 € 3.270 bank, verzekering e.d. 95,0% € 950,44 € 1.000
ontvangsten anders € 0,00 € 0 bestuur 21,3% € 32,00 € 150
opbr vorig boekjaar € 0,00 € 0 eredienst 59,8% € 777,11 € 1.300
bijzondere vieringen € 0,00 € 0 huisvesting 88,5% € 7.787,56 € 8.800
diaconale collecte € 684,82 € 0 paasbrood, eitjes en dergelijke 60,6% € 121,20 € 200
werkgroepen 10,5% € 63,05 € 600
gemeenschapsdag 0,0% € 0,00 € 250
vrijwilligersvergoeding € 0,00 € 0
onvoorzien 22,1% € 287,04 € 1.300
bijzondere vieringen € 70,00 € 0
kosten vorig boekjaar € 0,00 € 0
voorziening onderhoud vleugel 0,0% € 0,00 € 150
diaconale collecte € 644,82 € 0
opbouw reserve 0,0% € 0,00 € 750
jaarresultaat € 4.640,86
totaal 87,1% € 21.784,08 € 25.000,00 totaal 87,1% € 21.784,08 € 25.000,00
*collecte= 86,54 euro per week
Balans
Debet 1 jan. 2021 lopend Credit 1 jan. 2021 lopend
bank € 21.806,63 € 26.822,49 Eigen vermogen € 22.862,21 € 27.545,07
vleugel € 6.000,00 € 6.000,00 EV vleugel € 6.000,00 € 6.000,00
spaarrek € 12.355,58 € 12.331,58 reserve € 10.850,00 € 10.850,00
voorziening onderhoud vleugel € 450,00 € 450,00
vooruit ontv kerkbijdrage € 0,00 € 0,00
totaal ontvangen rentes € 0,00
nog te betalen D. collecte € 309,00
totaal € 40.162,21 € 45.154,07 totaal € 40.162,21 € 45.154,07