ANBI

Stichting Ekklesia Tilburg is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan ons zijn daarom fiscaal aftrekbaar. Hieronder staan de gegevens die voor deze erkenning nodig zijn.

Naam Stichting Ekklesia Tilburg (opgericht 7 maart 2013)
Fiscaal nummer 852575622
Contact Stichting Ekklesia Tilburg p/a Regge 8, 5032 RH Tilburg
ekklesia@ekklesiatilburg.nl
www.ekklesiatilburg.nl
bankrekening: NL22 TRIO 0784.7963.78
t.n.v. Stichting Ekklesia Tilburg
Samenstelling Dagelijks Bestuur Voorzitter: René Munnik
Secretaris: Petra Bos
Penningmeester: Yvette van den Bogert (tevens vice-voorzitter)
Samenstelling Algemeen Bestuur Dagelijks bestuur uitgebreid met:
Frank Kraak, Jan van der Sman en Arthur van Tongeren.
Beleidsplan Download hier ons beleidsplan 2023
Verslag activiteiten Het jaarverslag over 2022 kunt u hier bekijken.
Financiële verantwoording Download hier het financiële jaarverslag over 2022
Beloningsbeleid De stichting functioneert dankzij de grote inzet van onbetaalde vrijwilligers. Alleen de beroepsmusici welke de gemeente- en koorzang begeleiden ontvangen daarvoor een vergoeding conform de richtlijnen voor kerkmusici (zie bijvoorbeeld http://www.nsgv.nl/service/salariering.html) alsmede een Pastoraal  Coördinator die een wettelijk toegestane vrijwilligersvergoeding ontvangt.
Doelstelling De Stichting Ekklesia Tilburg heeft ten doel:

a) het faciliteren van de Geloofsgemeenschap Ekklesia Tilburg, daarbij de waarden en traditie van de Ekklesia in ere houdend;

b) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Publicatieplicht Download hier het formulier Publicatieplicht Kerkgenootschappen