Giften

Ekklesia Tilburg draait geheel op vrijwillige bijdragen van onze kerkgangers en anderen die ons initiatief een warm hart toedragen. Daarnaast wordt tijdens de wekelijkse vieringen een collecte gehouden.

Als je ons financieel wilt ondersteunen, zien we jouw eenmalige bijdrage graag tegemoet op bankrekening: NL22.TRIO.0784.7963.78, t.n.v. Stichting Ekklesia Tilburg.

Liever nog ontvangen we een structurele bijdrage. Voor meer informatie, klik hier.

ANBI

Ekklesia Tilburg is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom zijn giften aan ons fiscaal aftrekbaar. Wil je meer weten over de ANBI-gegevens van Ekklesia Tilburg, klik dan hier.

Wil je meer informatie over het belastingvoordelig steunen van onze gemeenschap, klik dan hier.

Overzicht financiële gegevens ANBI

Bekijk hier de financiële ANBI-gegevens van Ekklesia Tilburg over het laatste boekjaar.

Meer informatie

Heb je nog vragen of wil je meer weten? Neem dan gerust contact op met onze penningmeester, Yvette van den Bogert. Zij is te bereiken via penningmeester@ekklesiatilburg.nl.