Over ons

Ekklesia Tilburg bestaat sinds 2013 als een onafhankelijke, veelkleurige en gastvrije geloofsgemeenschap, geïnspireerd op de joods-christelijke traditie(s). Ze stelt haar deuren open voor mensen uit de Tilburgse samenleving en daarbuiten; iedereen is welkom.

In navolging van Jezus van Nazareth wil Ekklesia Tilburg bovendien messiaans aanwezig zijn in de samenleving:

  • energiek
  • moedig
  • behulpzaam
  • barmhartig
  • hoop uitstralend.

PASTORAAL COÖRDINATOR

Miranda Vroon-van Vugt is pastoraal coördinator van Ekklesia Tilburg en daarmee een centraal gezicht in onze gemeenschap. Ook coördineert zij de organisatie van de liturgie.

Wil je weten of Miranda iets voor jou kan betekenen? Kijk dan hier.

Onze organisatie

Rechtsvorm en doel

Ekklesia Tilburg is ingeschreven als stichting (nummer 57427720) in het Handelsregister. De stichting heeft als doel om de geloofsgemeenschap Ekklesia Tilburg te faciliteren.

ANBI

Stichting Ekklesia Tilburg is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan ons zijn daarom fiscaal aftrekbaar.

Kijk hier voor de financiële gegevens die voor de ANBI-erkenning nodig zijn.

Dagelijks en algemeen bestuur

De stichting kent een dagelijks en een algemeen bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algehele beleidskoers en vertegenwoordigt de geloofsgemeenschap van Ekklesia Tilburg.

Werkgroepen

De organisatie van Ekklesia Tilburg draait volledig op vrijwilligers. Voor iedere kernactiviteit is een werkgroep opgericht.

Kijk hier voor meer informatie over de werkgroepen.

Voor alle werkgroepen is extra menskracht van harte welkom. Wil je je aanmelden voor een werkgroep? Stuur dan een e-mail naar ekklesia@ekklesiatilburg.nl

Samenwerkingsverbanden en projecten

Privacyverklaring

Stichting Ekklesia Tilburg hecht groot belang aan de bescherming van de privacy van haar leden en de veiligheid van hun persoonsgegevens. Ze gebruikt die persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Kijk hier voor onze privacyverklaring.