Vieringen Goede Week 2021

Aanmelden verplicht of vier thuis mee via livestream

In verband met de coronamaatregelen en de avondklok tot 22:00 uur hebben we een aantal afspraken gemaakt met de PGT over de vieringen in de Goede Week.

Voor alle vieringen geldt een maximum aantal aanwezigen van 30 personen. Inschrijven is verplicht. Of vier thuis mee via livestream.

Witte Donderdag en Goede Vrijdag

Bij de gezamenlijke vieringen op Witte Donderdag en Goede Vrijdag zullen we van iedere gemeenschap 15 bezoekers toelaten. Mocht blijken dat bij de ene gemeenschap meer aanmeldingen zijn en bij de andere nog plaatsen over, dan gaan we uiteraard plaatsen doorschuiven.

Paaswake en Paasmorgen

Bij de Paaswake en de Paasmorgendienst zijn in principe leden van beide gemeenschappen welkom, maar we geven voorrang aan mensen uit de eigen gemeenschap.

Livestream

Goed om te weten is ook dat alle vieringen via livestream te volgen zijn
op www.pkn-tilburg.nl

Ze blijven daar enige tijd beschikbaar.

We wensen jullie allen, waar dan ook, goede veringen toe!
Werkgroep Liturgie

Agenda

Witte Donderdag 1 april, gezamenlijke viering rond Schrift en Tafel van Ekklesia en PGT

Aanvang:                        19:30 uur

Voorgangers:                Dr. Miranda Vroon en Ingrid van Beusekom

Muziek:                          Helga Janssens-Baan en 2 cantors van de PGT

Aanmelden verplicht! Uiterlijk voor 31 maart via nieuwsbriefet@gmail.com

Goede Vrijdag 2 april, gezamenlijke viering rond de passie van Ekklesia en PGT

Aanvang:                       19.30 uur

Voorgangers:                Ds. Sietske Blok en Jan Glorius

Muziek:                          Erna Melis en 2 cantors van Ekklesia

Aanmelden verplicht! Uiterlijk voor 31 maart via nieuwsbriefet@gmail.com

Paaswake 3 april, viering rond Schrift en Tafel

Aanvang:                      19:30 uur

Voorganger:                 Ineke Lamers en Jan Glorius

Muziek:                          Erna Melis en 2 cantors van Ekklesia

Leden vanuit de PGT zijn welkom mits er voldoende ruimte is.

Aanmelden verplicht! Uiterlijk voor 31 maart via nieuwsbriefet@gmail.com

Paasmorgen 4 april, Paasviering door Protestantse Gemeente Tilburg eo.

Aanvang:                       9:30 uur

Voorganger:                 Ds. Sietske Blok

Muziek:                          Helga Janssens-Baan en 2 cantors van de PGT

Leden vanuit de Ekklesia gemeenschap zijn hartelijk welkom, mits er voldoende ruimte is.

Aanmelden verplicht: Uiterlijk voor 31 maart via Anja Severijnen tel:  06 23993302.