Jezus pakte de schoonmoeder van Simon bij de hand en liet haar opstaan. (Marcus 1:31)

edere woensdagavond van 9 maart tot en met 13 april
om 19:00 uur in de Opstandingskerk,
Cobbenhagenlaan 8 Tilburg

Vespers in de veertigdagentijd

Maandag 28 februari 2022, 14:09 uur

Van 9 maart tot en met 13 april 2022 is er iedere woensdagavond om 19:00 uur een vesper in de Opstandingskerk. Een wekelijks moment van verstilling, een moment van je eenvoudig richten op God, naast de zondagse vieringen. Zo willen we toeleven naar Pasen.

De vesper bestaat uit een lezing uit de Heilige Schrift, een psalm, zang, gebed en stilte en duurt ongeveer een half uur. De voorgangers zijn afwisselend ds. Sietske Blok en Jan Glorius.

Aangeraakt

Het centrale thema van de vespers is ‘Aangeraakt’. Tasten heeft bij ons de bijbetekenis van zoeken, aarzelen, en waarnemen. Aanraken is een manier van contact. We hebben niet alleen een lichaam maar zijn ook een lichaam. Aanraken is altijd wederkerig. Aanraking kan helend zijn, of schadelijk.
In de vespers zullen we teksten lezen die met aanraking te maken hebben. Het thema “aangeraakt” zal terug komen in de Goede Week, wanneer voeten gewassen worden, een lichaam gekruisigd en de leerlingen aangeraakt worden door het licht van de Paasmorgen.

Iedereen is van harte welkom om aan te sluiten.