Let op: Viering zondag 15 januari begint om 10:00 uur

Vrijdag 6 januari 2023, 14:03 uur

Ter gelegenheid van de aanvang van de week van gebed voor eenheid van christenen vindt er op zondag 15 januari 2023 om 10.00 u. in de Opstandingskerk een gebedsviering plaats.

Aan deze viering wordt meegewerkt door diverse kerkgenootschappen uit de regio: de Protestantse Gemeente Tilburg e.o., Ekklesia Tilburg, Parochie Peerke Donders, de Molukse kerk (Geredja Indjili Maluku) en de Indonesische kerk (Gereja Kristen Indonesia). De Protestantse Gemeente en Ekklesia Tilburg bieden gastvrijheid voor deze viering op initiatief van de Raad van Kerken Nederland.

Het motto van deze viering – ‘Doe goed, zoek recht’ – is afgeleid van de tekst uit Jesaja 1,17:

Leer liever het goede te doen, betracht rechtvaardigheid, help verdrukten, verschaf recht aan de wezen, verdedig de weduwen.

Er is bijzondere aandacht voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme in onze samenleving.

Door deze viering komt de reguliere zondagsviering van Ekklesia Tilburg op 15 januari om 11.45 u. te vervallen