Giften en de fiscus

Alle giften aan instellingen die door de Belastingdienst erkend zijn als ANBI zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Dat wil zeggen dat je een deel van het door jou geschonken geld van de Belastingdienst kunt terug vragen.

Bij de aangifte inkomstenbelasting mag je al deze giften gedaan in het jaar waarover je aangifte doet bij elkaar optellen. Je komt in aanmerking voor aftrek als het totale bedrag aan giften hoger is dan één procent van het (verzamel)inkomen. Elke euro boven deze grens is aftrekbaar tot een maximum van tien procent van het inkomen. Dit wordt verrekend tegen het belastingtarief van de (hoogste) schijf waarin je zit.

Daarnaast is er de mogelijkheid om een periodieke gift af te trekken van de belasting. Het voordeel hiervan is dat deze volledig aftrekbaar is, dus er geldt geen drempel. Om van deze mogelijkheid te profiteren, moet wel aan enkele voorwaarden worden voldaan. Zo moet je minimaal vijf jaar een vast bedrag overmaken. Bovendien moet deze periodieke gift zijn vastgelegd in een schenkingsovereenkomst.

Hiertoe vul je het formulier Overeenkomst periodieke gift in geld in, en stuurt dit na ondertekening op naar de penningmeester van Ekklesia Tilburg (let op: zowel het exemplaar voor schenker als ontvanger opsturen). De penningmeester verwerkt dit formulier verder en stuurt je het exemplaar voor schenker retour.

Meer informatie?
Heb je nog vragen of wil je meer weten? Neem dan gerust contact op met onze penningmeester, Yvette van den Bogert. Zij is te bereiken via penningmeester@ekklesiatilburg.nl.