Vieren

Ekklesia Tilburg viert wekelijks op zondag rond Schrift en Tafel om 11:45 uur in de Opstandingskerk Tilburg. Onze vieringen hebben inhoudelijk een open karakter naar de actualiteit van religie en samenleving.

We vieren met wisselende voorgangers (vrouwen en mannen, theologen en niet-theologen, oud en jong) van uiteenlopende christelijke achtergrond. Liturgische liederen en muziek zijn een essentieel onderdeel van de vieringen en worden ondersteund door dirigent, koor, cantores en pianisten. De vieringen hebben een open en vrij karakter: iedereen, vanuit welke kerkelijke gezindte dan ook, is van harte welkom.

Na de viering is er ruimte om met elkaar een kop koffie of thee te drinken.

Kerk & kids

Ekklesia Tilburg is er ook voor kinderen en jongeren.

Lees verder ….