Pastoraal coördinator

Miranda Vroon-van Vugt is de pastoraal coördinator van Ekklesia Tilburg.

Zij is als pastoraal coördinator een centraal gezicht in de gemeenschap van Ekklesia Tilburg. Daarnaast coördineert zij de organisatie van de liturgie.

Je kunt haar benaderen met vragen over:

  • de gemeenschap en vieringen van Ekklesia Tilburg
  • wie, waarvoor en wanneer
  • roosterwijzigingen
  • reserveren van ruimtes in de Opstandingskerk

Zij is aan te spreken op zondagen na afloop van de vieringen en te bereiken via: pastoraat@ekklesiatilburg.nl. Ook is zij beschikbaar voor een persoonlijk gesprek.