Raad van Kerken Tilburg

De Raad van Kerken Tilburg vertegenwoordigt kerken en geloofsgemeenschappen en organiseert initiëren met als doen eenheid en samenwerking tot stand te brengen, de aanwezigheid van de diverse geloofsrichtingen in de eigen stad gestalte te geven.