Religieus Beraad Tilburg

Het Religieus Beraad Tilburg is een platform voor gesprek tussen lokale overheid, kerken, migrantenkerken en religies. Ekklesia Tilburg is hier participant en sluit aan bij de gezamenlijke initiatieven en projecten.