Uitvaarten

Op deze pagina vindt u meer informatie over het verzorgen van uitvaarten vanuit Ekklesia Tilburg. Ekklesia Tilburg heeft besloten om elkaar van dienst te zijn bij en rondom het laatste afscheid. Hiervoor is een werkgroep in het leven geroepen van coördinatoren en voorgangers.

Telefoon: 06-39201648
Bereikbaar: iedere avond tussen 18:00 en 19:00 uur

Procedure

 • Ekklesia Tilburg verzorgt uitsluitend uitvaarten van leden uit de gemeenschap.
 • Een uitvaartdienst heeft een kerkelijk karakter en wordt verder vormgegeven door de voorganger in nauw overleg met de nabestaanden.
 • We hebben 24 uur de tijd nodig om de volgende zaken te regelen.
  – Beschikbare voorganger; het is mogelijk een voorkeur uit te spreken voor een van de voorgangers van Ekklesia Tilburg. De coördinator beschikt over een lijst met voorgangers.
  – Wensen m.b.t. muziek.
 • De ruimte van de Opstandingskerk dient u te reserveren via de Protestantse Gemeente Tilburg en Omstreken. Voor een verhuurkalender en meer informatie kijk hier.
 • Indien gewenst gaan wij ook voor in crematoria, uitvaartcentra of op een andere locatie. Ook deze locaties dienen door u zelf gereserveerd te worden.

De coördinator stemt met uitvaartondernemer af wat de wensen zijn. Vervolgens hebben we 24 uur nodig om het een en ander te regelen. Belangrijke eerste vragen die beantwoord moeten worden zijn:

 • Wie wordt de voorganger?
 • Wanneer is de uitvaart (uiteraard op voorstel van de familie/uitvaartondernemer)?
 • Waar is de uitvaart?
 • Wat zijn de wensen m.b.t. muziek (piano, dirigent, koor) gekoppeld aan de uitvaartdatum.

Voorgangers en muziek

In de keuze voor een voorganger is men vrij. Maar – let op – een voorganger hoeft niet te allen tijde beschikbaar te zijn. Eventuele muzikale begeleiding moet snel worden vastgelegd i.v.m. beschikbaarheid van de benodigde personen, zoals een pianist, dirigent, koor of cantores. De muzikale ondersteuning hoeft niet per se te worden ingezet. Ook het tijdens de dienst afspelen van cd’s of zelf muziek verzorgen is een optie.

Waar vinden de vieringen plaats?

De huur van de Opstandingskerk dient rechtstreeks met de Protestantse Gemeente Tilburg en Omstreken te worden geregeld, dus niet met ons. De huur bedraagt op dit moment 300 euro voor de kerkzaal voor een halve dag. Wil men ook andere ruimtes huren, dan komt hier nog een bedrag bovenop. Onze vieringen kunnen ook in een crematorium of op een andere locatie worden gehouden.

Vieringen

Nadat de coördinator de eerste stappen heeft gezet, bereiden de voorgangers met de familie de viering voor. Er is natuurlijk veel vrijheid in hoe een viering uiteindelijk zal zijn. Er zijn twee standaardopties, voor een viering rond Schrift en Tafel en een viering van Woord en Gebed, voor handen waarvan desgewenst gebruik gemaakt kan worden. Deze standaardvieringen bevatten teksten en voorbeelden van liedkeuzes. Het zijn de kaders waarbinnen we een uitvaartviering kunnen vormgeven. Welke grenzen gehanteerd worden, is afhankelijk van de personen die zijn betrokken bij de totstandkoming van de viering.

Kijk hier voor de standaardvoorbeelden voor een viering.

Kosten
Voorganger € 350,-
Overige kosten Ekklesia Tilburg € 100,-
Optioneel: Muzikale begeleiding – pianist € 200,-
Optioneel: Koor/cantores met pianist zonder dirigent: € 200,-
Optioneel: Koor met dirigent en pianist € 400,-