Werkgroep Facilitair

Informatie: ekklesia@ekklesiatilburg.nl

De werkgroep facilitair is in feite niet één werkgroep, maar een verzamelnaam voor een aantal groepen. Bij al deze groepen ligt de nadruk vooral op het woord ‘werk’: de leden verrichten alle praktische werkzaamheden rondom de vieringen van Ekklesia Tilburg. Zij verrichten hun werk vaak op de achtergrond, maar het belang van hun inzet kan niet worden onderschat. Dat alles op zondag soepel en vlot verloopt is vooral aan hen te danken.

Onder werkgroep facilitair vallen de volgende personen en taken:

Kosters

Deze groep mannen en vrouwen draagt er zorg voor dat alles wat nodig is vóór en tijdens de viering op de juiste plaats klaar staat: boekjes, brood en wijn, Bijbel, enzovoort. Tevens zorgen zij voor de afstelling van het geluid en de verwarming, en ruimen zij na afloop van de viering alles weer op.

Bloemen

Een kleine groep vrijwilligers zorgt er voor dat er bloemen op en/of naast de tafel staan tijdens de viering – in kleuren passend bij het moment in het liturgisch jaar. Met weinig en eenvoudige middelen weten zij zo vaak de juiste sfeer te scheppen voor de viering.

Gastvrouwen en gastheren

Op zondag staat behalve de viering ook ontmoeting hoog in het vaandel van Ekklesia Tilburg. Na afloop van de viering staat daarom de koffie en thee klaar, soms met iets extra’s erbij – een stukje gastvrijheid dat er gewoon bij hoort vinden wij. Onze gastvrouwen en gastheren zorgen hiervoor.

Bedrijfshulpverleners

Om te zorgen dat in geval van een onverhoopte calamiteit alles goed verloopt heeft een aantal mensen een cursus BHV gevolgd. We hopen natuurlijk geen beroep op deze mensen te hoeven doen, maar in geval van nood staan zij klaar om alles in goede banen te leiden.