Werkgroep Liturgie

Informatie:  Jan Glorius: janglorius@kpnmail.nl.

De vieringen van Ekklesia Tilburg vormen het hart van de gemeenschap. Het samen lezen en overwegen van de Heilige Schrift, het samen zingen, bidden en het breken en delen verbindt ons met elkaar en met de Enige. De vieringen hebben inhoudelijk een open karakter naar de actualiteit van religie en samenleving.

De werkgroep liturgie heeft als taak de vieringen inhoudelijk en praktisch te organiseren en te evalueren. Alle aspecten komen daarbij aan bod, zoals:

 • evalueren van alle vieringen
 • geven van feedback aan de voorgangers en lectoren
 • organiseren van verdiepende bijeenkomsten voor voorgangers en lectoren
 • inroosteren van vaste voorgangers en gastvoorgangers
 • adviseren over zang en liedkeuze
 • taalgebruik en verstaanbaarheid
 • inrichting en gebruik van de ruimte
 • de thematiek van de vieringen
 • (zicht)symbolen tijdens de vieringen
 • de plaats van kinderen en jongeren in de vieringen
 • afstemmen met de Protestantse Gemeente Tilburg over gezamenlijke vieringen.

De werkgroep liturgie bestaat uit de volgende personen: Jan Glorius (voorzitter), René Munnik (gedelegeerd bestuurslid), Jan van der Sman (gedelegeerd bestuurslid), Ingeborg Hendriks en Miranda Vroon-van Vugt (pastoraal coördinator).