Privacy-verklaring

Stichting Ekklesia Tilburg hecht groot belang aan de bescherming van de privacy van haar leden en de veiligheid van hun persoonsgegevens. Ze gebruikt die persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Ekklesia Tilburg (KvK-nummer: 57427720), adres: Duifstraat 77, 5022 AM Tilburg.

2. Technische aspecten
De website van Stichting Ekklesia Tilburg (www.ekklesiatilburg.nl) maakt gebruik van het besturingssysteem WordPress en gebruikt geen cookies.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt
Stichting Ekklesia Tilburg hanteert enkel persoonsgegevens die door leden en/of vrijwilligers zijn verstrekt. Deze zijn opgeslagen in de volgende bestanden:

a) Een algemene ledenlijst, bevattende: naam en adresgegevens van alle ingeschrevenen, hun telefoonnummers, e-mailadressen, geboortejaar en datum van inschrijving.

b) Een lijst van vrijwilligers, bevattende: naam en adresgegevens van al degenen die zich als vrijwilligers hebben aangemeld per categorie, hun telefoonnummers en e-mailadressen.

c) Een lijst van werkgroep- en bestuursleden, bevattende: naam en adresgegevens van alle werkgroep- en bestuursleden, hun telefoonnummers en e-mailadressen.

4. Toegankelijkheid en gebruik van de bestanden
Toegang tot het afgeschermde gedeelte van de website hebben enkel de leden die zich daarvoor hebben aangemeld, van de webmaster toegang hebben gekregen en zelf een gebruikersnaam en wachtwoord hebben aangemaakt. Het wachtwoord is aan niemand anders dan de gebruiker bekend.

a) De algemene ledenlijst bedoeld onder 3a is niet aanwezig op het afgeschermde gedeelte van de website maar enkel toegankelijk voor hen die de algemene berichtgeving, de leden- en financiële administratie van de Stichting verzorgen.

b) De lijst van vrijwilligers bedoeld onder 3b is wel aanwezig op het afgeschermde gedeelte van de website ten behoeve van interne communicatie, toedeling van taken en roostering van activiteiten.

c) De lijst van werkgroep- en bestuursleden bedoeld onder 3c is eveneens aanwezig op het afgeschermde gedeelte van de website ten behoeve van interne communicatie.

5. Behandeling en bewaring van persoonsgegevens
De gegevens in de bestanden bedoeld onder 3a t/m 3c worden vertrouwelijk behandeld en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Degenen die toegang hebben tot de algemene ledenlijst (punt 4a) hebben dienaangaande een verklaring tot geheimhouding ondertekend.

6. Inzage & correctie
Ieder lid dat wil weten welke persoonsgegevens daarvan zijn vastgelegd en/of de eigen persoonsgegevens wil laten verbeteren, aanvullen of verwijderen, kan een verzoek daartoe in een e-mail sturen aan administratie@ekklesiatilburg.nl, onder vermelding van ‘privacy’. De Stichting Ekklesia Tilburg verplicht zich om aan het verzoek tegemoet te komen.

7. Contact
Voor vragen over deze privacyverklaring kan men contact opnemen met Stichting Ekklesia Tilburg, via: administratie@ekklesiatilburg.nl onder vermelding van ‘privacy’.

8. Aanpassen privacyverklaring
Stichting Ekklesia Tilburg behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website en in de Nieuwsbrief worden gepubliceerd.