Ter overweging bij het nieuwe jaar

Overweging op zondag 1 januari  2023 door Jan Glorius

Bij: Openbaring 21: 5 – 7, Prediker 3: 1 – 8 en Gebed bij Nieuwjaarsdag – Kierkegaard

 

‘Alles heeft zijn tijd’ zegt Prediker. Hij geeft veertien tegenstellingen in zeven verzen: symbolische aantallen die wijzen op volheid en voltooiing. De tekst gaat over het ritme in het leven van een mens, met zijn regelmaat van afwisselend positief en negatief, van constructief en destructief, van voor- en tegenspoed, zo je wilt.

In Prediker lezen we over het ademen van de tijd: dat alles gebeurt op het gepaste moment en als de tijd er rijp voor is – zoals God het heeft beschikt.

Hij heeft alles mooi op tijd gedaan, en hij heeft hun hart het besef van tijd gegeven.

God heeft ons dan wel dat besef van tijd gegeven, volgens Prediker, maar we hebben er totaal geen grip op.

Alles wat God doet blijft duren, daar kan men niets aan toevoegen, daar kan men niets aan afdoen.

Je kunt het alleen maar ontvangen en er het beste van maken.

Ook in het gebed van Kierkegaard lezen we tegenstellingen. Hij somt een paar ‘neerdrukkende gedachten’ op die we afgelopen jaar mogelijk hebben gehad:

dat we soms het spoor bijster raakten door alles wat ons oog bekoorde, door de gedachten aan zoete wraak, die ons misleidde, ons koude hart dat ver van God vandaan vluchtte…

Maar hij benoemt ook de positieve ‘herinneringen’ op die we uit vorig jaar mogen meenemen:

de bange twijfel die tot rust kwam, stille zorgen die verlicht werden, bedrukte gevoelens die opgevrolijkt werden, blijde hoop die niet beschaamd werd.

En Kierkegaard benoemt ook dat we innerlijke moed en kracht mogen putten uit ‘mensen van formaat’ die een voorbeeld voor ons zijn. Het zijn de mensen “op wie Uw genade rust” zoals we in het openingsgebed baden.

We hoeven onze levensweg dus niet alleen te gaan! Er zijn mensen die ons tot voorbeeld zijn en die ons steunen en er is een God aan wie ‘alle levende wezens toebehoren’, en die ‘Meester is over de tijd’, en ‘zonder wiens wil geen mus ter aarde valt’.

In dit besef, dat we mens zijn samen met andere mensen en mens zijn onder de hoede van de Enige, mogen we terugblikken en vooruitkijken, mogen we loslaten en bewaren. We gaan dat doen aan de hand van zeven thema’s. Ik nodig Simone uit om hierin mee voor te gaan.

Simone:
We denken aan alles uit het afgelopen jaar wat we het liefst achter ons willen laten: tegenslag … verdriet … verlies … ziekte … onmacht …
Jan steekt de eerste kaars aan.

Simone:
We denken aan alles wat ons geluk bracht afgelopen jaar en wat we graag verder dragen het nieuw jaar in: de mooie momenten … vriendschap … de geboorte van een kleinkind … het kleine of grote geluk dat we mochten ervaren…
Jan steekt de tweede kaars aan.

Jan:
We denken aan alles wat ons te wachten staat in komend jaar – onverwacht of gepland – alles waar we tegenop zien… ziekte … verlies … afscheid … een moeilijke levenskeuze …
Simone steekt de derde kaars aan.

Jan:
We denken aan alles waar we naar uit zien, waar we ons op mogen verheugen, waar we op hopen, waarin we vertrouwen hebben…
Simone steekt de vierde kaars aan.

Simone:
We denken aan alles in deze wereld dat we zo graag achter ons zouden willen laten: … de oorlog … de ellende … de rampen die gebeurt zijn … de achteruitgang van het milieu …
Jan steekt de vijfde kaars aan,

Simone:
We denken aan alles en iedereen die zich inzet voor een betere wereld, op welke manier dan ook, mensen die blijven geloven in een betere toekomst …
Jan steekt de zesde kaars aan.

Jan:
Enige,
U bent toch dezelfde geweldige God,
de Barmhartige, de Genadevolle,
aan wie alle schepselen toebehoren,
die oordeelt op de laatste dag
en die de geesten van mensen toetst in de strijd,

dezelfde Vader
zonder wiens wil geen mus ter aarde valt.

Wees ons nabij in dit nieuwe jaar
bij alles wat ons overkomt
bij alles wat wij tot uitvoer brengen,
in vreugde en verdriet.

Amen
Simone steekt zevende kaars aan.

 

 

 

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *