Viering rond as

Overweging op woensdag 22 februari 2023 door Jeffrey Korthout

Bij: Joël 2, 12 – 18 en psalm 51

 

Buiten deze ruimte, vergaat de wereld,
sterft zij een duizend doden.
overal angstige mensen, polarisatie,
en oorlog.

In de explosies hoor je de hoefslagen van het beest.
en overal is as,
en verbrande aarde,
en dode mensen,
en mensen die doden,

Vergoten bloed,
vergeten kinderen,
verweesde mensen,
vluchtende mensen,
en oorlog,
en overal is as,
en verbrande aarde,
en as,
en as.

En waar zijn wij?
Hier in deze veilige ruimte.
We scheuren onze kleren voor zoveel onrecht.
Maar scheuren we ook ons hart?

We plegen zelf onrecht,
ik pleeg zelf onrecht,
door weg te kijken

Ongeduld, onbegrip, boosheid,
irritatie, onwrikbaarheid, ergernis.

Wanneer heb ik zelf gehaat terwijl ik lief moest hebben?
Wanneer heb ik iemand beledigd in plaats van begrip te tonen?
Wanneer heb ik getwijfeld in plaats van te geloven?
Wanneer voelde ik wanhoop in plaats van hoop?
Wanneer zaaide ik duisternis in plaats van licht?
Wanneer zonk ik weg in mijn eigen verdriet in plaats van jou te troosten?

En ondertussen,
buiten deze ruimte, vergaat de wereld,
sterft zij een duizend doden.
en overal is as,
en oorlog,
en as.
en as.

Naar Dies Irae:
Aswoensdag, dag van gramschap, dag des Heren.

Die heel de aarde in as zal keren,
Naar Sybil en David leren.

 

Scheur je hart

In de tijd van de profeet Joël verkeerde Israël in crisis. Het volk is in ballingschap en ze zijn hun thuis kwijtgeraakt. Van verdriet scheurden mensen hun kleren, zoals in het joodse geloof tot op de dag van vandaag gebruikelijk is te doen als uiting van rouw. Maar hoe mooi het gebaar ook is, pas als je werkelijk van binnen tot inkeer komt is er een uitweg uit de crisis. Scheur daarom je hart, stelt de profeet Joël, scheur je hart en begin met vasten, te treuren en te rouwen. Zo keer je terug tot de ENE. Pas als wij ons hart gescheurd hebben, dan word je weer witter dan sneeuw, want de ENE is genadig, liefdevol, geduldig en trouw.

Ook onze wereld verkeert in crisis. Vele mensen leven ergens in ballingschap, in oorlog, in armoede, in onzekerheid, en zijn hun huis, hun vertrouwen, hun geloof, hun levensgeluk kwijtgeraakt. Van verdriet kunnen we dan onze kleren scheuren. Maar hoe mooi dat gebaar ook is, er is pas een werkelijk uitweg uit deze crisissen als we het anders gaan doen, als we van binnen tot inkeer komen, als we ons hart scheuren. Laten we daarom ons hart scheuren en beginnen met vasten, met treuren en met rouwen, met tekens van as op onze Tafel, onze Schrift en ons voorhoofd, als tekens van rouw en een nieuw begin. Zo keren we terug tot de ENE en worden wij weer witter dan sneeuw, want Zij is genadig, liefdevol, geduldig en trouw.

Franciscus als voorbeeld

Franciscus realiseerde zich in al zijn heiligheid, dat ook hij, dat juist hij, met het enkel dragen van een armoedig kleed en het weggeven van zijn rijkdom, hij er nog niet was. Pas met het scheuren van zijn hart kon de kleine Franciscus de grootse heilige worden die ons overgeleverd is. Laten we als slotgebed bidden met de woorden van die kleine Franciscus, dat minne mannetje om te zien, tegelijkertijd de grootste van al zijn minderebroeders en zusters.

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven.

Vragen om zegen

Laat deze as op onze hoofden ons tot zegen zijn.
Laat deze as ons doordringen van ons grootsheid en onze verdorvenheid.
Laat deze as ons helpen ons hart te scheuren voor deze wereld
En daarmee nieuw begin, hoop en sterkte te zijn voor onszelf en allen om ons heen.

In de naam van de Vader en Moeder, Zoon en Heilige Geest.

Amen.

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *