Sta op, wees niet bang!

Overweging op zondag 5 maart 2023 door Jan Glorius

Bij: Maleachi 3: 22 -24 en Mattheüs 17: 1 – 9

“Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde.”  Die woorden klinken als Jezus op de berg voor de ogen van drie leerlingen van gedaante verandert.
Mozes en Elia verschijnen naast hem. Elia zou Mozes zouden verschijnen aan het eind van de tijden, wanneer de Messias op het punt staat terug te keren.
We zien hier ‘wet en profeten’ én we zien de vervulling van de wet en profeten in Jezus.

“Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde.”

Deze gedaanteverandering maakt dus duidelijk wie Jezus is.

Wat vooraf ging…

Maar om te snappen wat hier gebeurt, moeten beginnen bij het begin. De lezing van vandaag begint met de woorden: ‘Zes dagen later…’. Zes dagen na wat, is dan de vraag. We slaan een bladzijde terug naar het einde van hoofdstuk zestien. Daar gaat het over drie verschillende dingen. Ten eerste de vraag naar wie Jezus is
“En Jezus vroeg hen: ’En jullie, wie zeggen jullie dat ik ben?’ ‘U bent de Messias, de Zoon van de Levende God’ antwoordde Simon Petrus.”

Ten tweede doet Jezus de eerste aankondiging van zijn lijden, dat hij ‘veel moet lijden en ter dood zal worden gebracht’ en hij waarschuwt dat ook wij, zijn volgelingen, onszelf moeten verloochenen, ons kruis op ons moeten nemen en Hem volgen.

En ten derde maakt Jezus een verwijzing naar de wederkomst van de Mensenzoon, in stralende luister. Hij zegt: “Sommige van de hier aanwezigen zullen de dood niet meer ervaren voordat ze de Mensenzoon en zijn koninklijke heerschappij hebben zien komen.”

En jawel! Zes dagen laten zíen Petrus, Jacobus en diens broer Johannes de Mensenzoon in grote luister! En ze zijn verbijsterd.

Niet zonder lijden en dood

Maar even verbijsterend voor hen -en voor ons – is dat die hemelse heerlijkheid niet komt zonder lijden en dood. Dat lazen we dus in het voorgaande hoofdstuk. Voor Jezus niet, die moest lijden en sterven. Voor de leerlingen niet, die vervolgd werden en een marteldood stierven. En ook voor ons niet: we hebben allen ons kruis te dragen.

Hoe kun je dat stralende gelaat van Jezus rijmen met zijn bloederig lijden en zijn dood aan het kruis? Hoe kan zo’n bijzonder visioen ons sterken en troosten
bij alle leed dat we als mens nu eenmaal te verduren hebben?

Dat kan ook niet zomaar! Daar heb je Pasen voor nodig! Jezus zegt het zelf: “Praat met niemand over wat jullie hebben gezien voordat de Mensenzoon uit de dood is opgewekt.” Terecht, want wat op die berg gebeurt kun je alleen maar vatten- kun je alleen maar zien – in het licht van lijden en opstanding. Als je nog niet weet dat Jezus zal lijden en sterven maar uit de dood wordt opgewekt, kun je helemaal niets met dit verhaal. Dan blijft het een rare droom. Maar als je weet hebt van de Opstanding, dan wordt de gedaanteverandering een prachtig visioen van Leven voorbij de dood.

Luister naar Hem!

Er is iets wat opvalt in dit fragment. Net als bij de doop in de Jordaan klinkt Gods stem: Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde.” Maar nu komen er nog drie woorden achteraan: “Luister naar Hem!”

Het meest voor de hand liggend is dan om te denken dat God bedoeld dat we moeten luisteren naar alles wat Jezus te vertellen heeft. En dat is ook zo. Maar je kunt het ook anders verstaan. Als ik bijvoorbeeld zou zeggen: “luister naar Lilian”, dan denken jullie niet aan alles wat ze ooit verteld heeft, maar dan spitsen jullie de oren naar wat zij zo meteen zal gaan zeggen. Als God zegt: “Dit is mijn Geliefde Zoon. Luister naar hem!”, dan mogen we speciaal letten op wat Jezus meteen na die oproep zegt. En dat zijn de woorden “Sta op, wees niet bang!”.  Naar die bemoedigende woorden moeten we volgens God luisteren!

Sta op, wees niet bang!

“Sta op, wees niet bang”, ook al drukt het leven zwaar op je met ongemak, ouderdom, ziekte , kwalen, onvermogen.

“Sta op, wees niet bang”, ook al maak je je zorgen om je geliefde, je kinderen of kleinkinderen, ook al ben je in de rouw om het verlies van dierbaren..

“Sta op, waas niet bang”, ook al zit je leven in een dal in plaats van op een berg en ook al zie je nergens licht.

“Sta op, wees niet bang”, ook al nadert je eigen dood langzaam maar zeker.

“Sta op, wees niet bang”, ook al gaat er zoveel mis in onze maatschappij, in onze wereld.

Uitdaging en bemoediging

“Sta op, wees niet bang”: het is een bemoediging, een uitdaging, een oproep tot geloof en vertrouwen. Deze woorden raken de kern van de boodschap van Jezus. Sta op uit de slavernij van alles waar je teveel aan hecht, geld, goed, status, macht. Sta op tegen onrecht, sta op uit je eigen pessimisme. Wees niet bang, maar durf vrijuit te leven in de verwachting van het Koninkrijk dat komt.

Opstaan en je angsten overwinnen is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar als het ons lukt, af en toe, soms even, dan breekt het licht van Pasen door onze schaduwen heen en kunnen ook wij Jezus zien zoals Hij is, in volle glorie!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *