Adventscyclus: Klaar voor kerst

In de adventstijd van 2019 organiseert Ekklesia Tilburg een bijzondere vieringencyclus rond het boek Micha en het evangelie van Matteüs. Het Motto is ‘Klaar voor kerst’.

We laten ons uitdagen door Micha en Matteüs om af te dalen in ons diepste zelf. Vanuit welke bron leven we eigenlijk, wat zijn onze diepste gevoelens, wat onze doorslaggevende waarden? Hoe werkt dat door op onze levensweg, in ons oordeel, in onze keuzes, onze daden? Wat staat ons te doen om een echt Licht te zijn zoals Jezus dat was?

Lees hier de inleiding van Jan van der Sman …. 

Vieringen

1 december: Leven op de pof (Simone Snakenborg)
8 december: Alles begint klein (Natascha Leeuwenkuijl
15 december: Luisteren naar je hart (Ingrid van Beuzekom)
22 december: Uit je eigen schaduw stappen (Jan Glorius)

Maaltijd

Ook dit jaar organiseren we weer een maaltijd in de Advent. Tijdens deze maaltijd vertelt Jan van der Sman over Micha. Verder staan we stil bij de viering op Kerstavond, wat gaan vieren we samen en hoe beleven we dit? Ter afsluiting van de maaltijd is er een korte vesper.

Datum: 11 december
Tijd:      18.00 uur

Lees hier het verslag van de maaltijd …

Collecte

Tijdens de advent en in de Kerstnacht vinden er twee collectes plaats
De eerste is voor onze gemeenschap,
de diaconale collecte is bestemd voor Stichting Johan Stekelenburg.

Deze stichting stimuleert de participatie van kinderen uit de Tilburgse samenleving, met name kinderen uit gezinnen die op of onder de armoedegrens leven.

Ook díe kinderen willen méédoen. Erbij horen. En willen hun hobby of sport beoefenen.  De Stichting voert zelf geen activiteiten uit maar wil actief bijdragen aan initiatieven van derden op dit gebied.

We hebben voor dit doel € 930,12 ingezameld!