Artikelen door Ekklesia Tilburg

Ruim 900 euro voor Johan Stekelenburg Stichting

De diaconale Advents- en Kerstcollecte van 2019 heeft 930,12 euro opgeleverd voor de Johan Stekelenburg Stichting, Tijdens de vier Adventsvieringen is er 437,05 euro ingezameld. De gezamenlijke viering op kerstavond van Ekklesia Tilburg en de Protestantse Gemeente Tilburg leverde nog eens 493,07 euro op. Dat is een schitterend resultaat. We mogen er trots op zijn. […]

Epifanie: De Ene aanwezig

Overweging  zondag 5 januari 2020 door René Munnik Bij Jesaja 60, 1-6 en Matteüs 2, 1-12   Vandaag vieren we Epifanie: de verschijning des heren. Maar eigenlijk is het een beetje dubbelop. Dit feest lijkt op een reprise van het kerstfeest. Met accentverschillen weliswaar. Belangrijke accentverschillen overigens. Met Kerstmis verscheen de heer aan de herders […]

Een jaar voorbij

Overweging zondag 29 december door Ingrid van Beuzekom Bij Jesaja 61, 10-62 3 en Lukas 2, 33-40   Enkele jaren terug zagen we de beelden van Aleppo, eens de grootste stad van Syrië met meer dan 2,5 miljoen mensen; de langst constant bewoonde stad ter wereld. De stad ligt sindsdien voor een groot deel in […]

Kerstavond: Kind van toekomst

Overweging Kerstavond, 24 december 2019 door Miranda Vroon-van Vugt Bij Oratorium Belofte van toekomst (Franck Ploum en Arjan van Baest) Twee weken geleden zat de gele zaal van dit gebouw vol met mensen van de Protestantse Gemeente en van Ekklesia Tilburg. Er was heerlijk gekookt, in overvloed, vegetarisch en voor iedereen te eten, en vooral […]

24 december, 21:30 Viering Kerstavond

Op 24 december vieren Ekklesia Tilburg en de Protestantse Gemeente Tilburg en Omstreken samen Kerstavond. Je bent van harte welkom in De Opstandingskerk. De viering begint om 21:30 uur. Wil je verzekerd zijn van een zitplaats, kom dan rond 21:00 uur.  Tijdens de viering wordt ‘Belofte van Toekomst’ gezongen: een Woorddienst voor Kerstavond op tekst […]

Luisteren met je hart

Overweging 15 december 2019 door Ingrid van Beuzekom Bij Micha 6,1-8 en Matteus 11, 2-11 Micha confronteert het volk met de woorden van de Ene tot hen gesproken. “Hoor dan toch Israël, hoor wat hij tot jullie zegt! Hij klaagt jullie aan! Weten jullie niet meer wat ik allemaal voor jullie heb gedaan?” “Ik heb je bevrijd […]

11 december Adventsmaaltijd rond Micha

Op woensdag 11 december vond de adventsmaaltijd plaats. Er waren zo’n 25 mensen aanwezig. Lees hier een kort verslag. Voorafgaand aan de maaltijd vertelde Jan van der Sman ons meer over de profeet Micha. We hebben Micha nader leren kennen, zijn achtergrond en de tijd waarin hij leefde toen het boek Micha werd geschreven. Na […]

Alles begint klein

Overweging 8 december 2019 door Natascha Leeuwenkuijl Bij Micha 4, 1-8 en Matteüs 3, 1-12 Tweede viering in de Adventscyclus Klaar voor Kerst Het motto van deze viering is met dank aan een Amerikaanse professor in ‘lerende organisaties’, Peter Senge. Hij sprak op een symposium, dat wil zeggen: we hadden een live-verbinding met Amerika. Wat […]

Leven op de pof?

Overweging 1 december 2019 door Simone Snakenborg Bij Micha 2, 1-11 en Matteüs 24, 32-44 Eerste viering in de Adventscyclus Klaar voor Kerst Deze zomer kwam een Duitse kapitein in het nieuws. Niet bepaald een kapitein Haddock-type – je weet wel: die uit Kuifje. Nee, zij, ja zij is 31 jaar oud en heeft lange […]

Advents- en kerstcollecte voor Johan Stekelenburg Stichting

Tijdens de advent en in de kerstmacht zullen er twee collectes plaatsvinden. De eerste is voor onze gemeenschap en de tweede (diaconale) collecte is bestemd voor de Johan Stekelenburg Stichting. Deze stichting stimuleert de participatie van kinderen uit de Tilburgse samenleving, met name kinderen uit gezinnen die op of onder de armoedegrens leven. Ook díe […]