Artikelen door Ekklesia Tilburg

Activiteiten Ekklesia Tilburg opgeschort

Na intensief overleg in de afgelopen dagen hebben we vandaag moeten besluiten om de activiteiten van Ekklesia Tilburg tot nader order niet door te laten gaan. We geven op deze manier gehoor aan het advies van het RIVM. Hoezeer het ons ook spijt dat we elkaar in deze tijd niet kunnen ontmoeten. Bestuur Ekklesia Tilburg […]

Diaconale collecte Vastentijd Voor Stichting Leergeld

Tijdens de vasten houden we een tweede collecte voor Stichting Leergeld Tilburg. Leergeld wil op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van kinderen die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen. Het gaat hier om kinderen van 4 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen met […]

Keuzes maken

Overweging viering zondag 1 maart 2020 door Nico Meijer Bij Genesis 2, 7-9, 3,1-7 en Mattheus 4, 1-11. Mensen moeten in hun leven heel wat keuzes maken. En soms zijn dat hele lastige keuzes. Het begint al op het einde van de basisschool: naar welke school moet ik nu gaan? Met die keuze word je nog wel […]

Maatregelen coronavirus

Als gevolg van de verspreiding van het coronavirus heeft de werkgroep Liturgie de volgende maatregelen genomen voor de vieringen: tijdens het delen van brood en wijn wordt niet uit de beker gedronken. Wel kan brood ingedoopt worden. de vredeswens bekrachtigen we met woorden maar niet met een handdruk. Deze maatregelen gelden met ingang van zondag […]

Scheur niet je kleren, maar je hart

Teksten Aswoensdag 26 februari door Simone Snakenborg Bij Genesis 6, 6-7, Spreuken 28:13, Hosea 14:3, Joël 2,12-14 en Matteus 6, 16-18   Inleiding Wij die met eigen ogen mensenlevens verscheurd zien. Wij die toekijken, die verscheuren met eigen handen: Wij die leven uitroeien, elkaar, onszelf. Wat overblijft is stof en as. Wat overblijft zijn tranen […]

Als dat geen humor is

Overweging zondag 23 februari 2020 door Jan van der Sman Bij Leviticus 19, 1 t/m 2 en 17 t/m 18 en Matteüs 5, 38 t/m 48 De carnavalsoptocht gaat vanmiddag helaas niet door vanwege het slechte weer. Anders zouden Thea en ik zoals gewoonlijk zijn gaan kijken. En elk jaar vraag ik mij af: wat is daar […]

Jij kunt het volbrengen

Overweging zondag 16 februari 2020 door Arthur van Tongeren bij Deuteronomium 30, 15-20 en Matteüs 5, 17-26   In het leerdicht Het lied van de aarde (Huub Oosterhuis, 1986) zegt de Stem van de Realist op een gegeven moment tegen God: ‘Je zet de woorden zo mooi op een rijtje, je zegt ze zo mooi […]

Vastenmaaltijden 2020

Op woensdag 26 februari (Aswoensdag) en woensdag 25 maart organiseren Ekklesia Tilburg en de Protestantse Gemeente Tilburg en Omstreken weer twee vastenmaaltijden.  Aansluitend op de maaltijden is er een viering. U bent van harte welkom. Lees verder

De wijsheid van de dwaasheid

Overweging zondag 2 februari 2020 Bij 1 Korintiërs 1, 18-31 en Mattheus 5, 1-12 ‘De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God’. Kauw daar maar eens even op… Zo begint de lezing uit de brief van Paulus aan de gemeente […]

Radicaal anders

Overweging zondag 26 januari 2020 door Jan Glorius Bij Jesaja 49,1-7, Psalm 139 en Mattheus 4, 12-22 Het verhaal dat we zojuist uit het Mattheus evangelie hebben gelezen, begint met Johannes. Het is maar een bijzinnetje:  “Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangen was genomen…” Daar staat méér dan je zo op het eerste oog zou […]