Goudzoekers en godzoekers

Overweging in nieuwsbrief zondag 2 januari 2022 door Nico Meijer Bij: Jesaja 60, 1-6  en   Mattheus 2,1-12 De Kerk viert vandaag het feest van Epifanie, de Openbaring, de Verschijning des Heren, Driekoningen. Jezus' geboorte is niet alleen…

Het visioen zal doorverteld 4

Overweging zondag 19 december 2021 door Jeffrey Korthout Bij: Micha 5-1-4a en Lucas 39-45   Visioen van een nieuwe leider Op deze vierde adventszondag lazen we als eerste lezing het laatste profetische visioen in de cyclus van visioenen…

Het visioen zal doorverteld 3

Overweging zondag 12 december 2021 door Natascha Leeuwenkuijl Bij: Sefanja 3,14-20   Wonderlijk. Dat woorden uit het jaar 600 vóór Christus zó passend en pakkend kunnen zijn in deze tijd. De maatschappelijke onrust is enorm in Juda:…

Het visioen zal doorverteld 2

Overweging zondag 5 december 2021 door Jan Glorius Bij: Maleachi 3: 1 – 12 en Lucas 3: 1 - 6   Het visioen uit het boek Maleachi dat we vandaag hoorden, over de bode - de engel van het verbond, die orde op zaken komt stellen -  staat…

Het visioen zal doorverteld 1

Overweging op zondag 28 november 2021 door Ingrid van Beuzekom Bij: Zacharia 14, 4-9 en Lucas 21, 25-31 Hoever is de nacht? Hoever is de nacht, hoever.. de morgen komt zegt de wachter. Maar nog is het nacht! In dit lied van Huub Oosterhuis…

Koning op aarde zoals in de hemel

Overweging zondag 21 november 2021 door Miranda Vroon-van Vugt Bij: Christus Koning, Daniël 7,13-14 en Johannes 18,33b-37   De Heer is gekomen, in ons midden, omdat Hij niet ver wou zijn. Midden onder u staat Hij die gij niet kent. Ergens…

Eigen verdienste?

Overweging zondag 14 november 2021 door Jeffrey Korthout Bij: Exodus 30, 11-16 en Marcus 12,38 – 13,2   In de eerste lezing vandaag uit het boek Exodus was het centrale thema ‘lossing’. Dit Joodse begrip verwijst naar de plicht…

Een gedeelde eerste plaats

Overweging zondag 7 november 2021 door Kees de Groot Bij: Leviticus 19,1-18 en Marcus 12,28-34 Voor een goed begrip van de evangelielezing van vandaag is het zinvol iets te weten van de discussies die speelden in het jodendom van de tijd waarin…

Verbonden in geloof, hoop en liefde

Overweging zondag 31 oktober 2021 door Ineke Lamers Bij: Matteüs 5,1-12 en Johannes 14, 1-6   Ik las ergens dat je Hervormingsdag zou kunnen beginnen met dit citaat: Na het aanslaan van zijn stellingen, verging het Luther als de…

Blinde woede

Overweging zondag 24 oktober 2021 door Jan Glorius Bij: Jesaja 59: 9 – 19 en Marcus 10: 46 - 52   De eerste lezing uit de profeet Jesaja hoofdstuk 59, mag van mij in de top tien van mooiste teksten uit de Bijbel. Wat een mooie taal!…