Berichten

vriendschap

Overweging zondag datum Bij lezingen .... (kopieren uit Nieuwsbrief)   Tekst eventueel met tekstkopjes, lopende tekst. Citaat

De herder

Overweging zondag 25 april 2021 door Ingrid van Beuzekom Bij Ezechiël 34,1-10 en Johannes 10,11-16   De lezing uit het evangelie van Johannes van deze morgen begint met: Ik ben de Goede Herder. Een herder, wat is dat eigenlijk? Altijd…

Aan doem en dood voorbij

Overweging zondag 18 april 2021 door Arthur van Tongeren Bij Micha 4:1-5, en Johannes 21:15-24 In de beide lezingen van vandaag horen we hoopvolle, vertrouwensvolle woorden. De profeet Micha gebruikt woorden die wij inmiddels goed kennen,…

Beloken Pasen: ga ANDERS denken

Overweging zondag 11 april 2021 door Jan Glorius Bij Psalm 1 en het evangelie van Markus Op de maandag voor Aswoensdag zijn we begonnen aan het boek “Ga anders denken.” van Dries van den Akker. Dries van den Akker is sinds zijn theologiestudie…

Neem mij aan zoals ik ben

Overweging zondag 22 november 2020 door Jan Glorius Bij Ezechiël 34, 1 - 12 en Mattheus 25, 31 - 46 Het zal hem niet in dank afgenomen zijn, die scherpe woorden van Ezechiël. Ze zijn gericht tegen de religieuze leiders van het volk Israël,…

Losse eindjes

Overweging zondag 8 november 2020 door Nico Meijer Bij Ezechiël 34,11-16 en Mattheus25,31-46 Misschien bent u wel eens  in het Vaticaans Museum in Rome geweest. Als je de hele route door het museum gemaakt hebt, kom je uiteindelijk in de…

Het komt goed!

Overweging zondag 8 november 2020 door Jan van der Sman Bij Wijsheid  6, 12 t/m 16, Evangelie van Matteüs 25, 1 t/m 13 In de lezing van vandaag vergelijkt Jezus het geloven in het Koninkrijk van de hemel met het op weg zijn van tien bruidsmeisjes…

Met heel je hart en ziel

Overweging zondag 25 oktober 2020 door Arthur van Tongeren Bij Deuteronomium 6, 1-3, Exodus 22, 20-26 en Matteüs 22, 34-40 “Deze woorden aan jou opgedragen hier en heden, prent ze in je hart, leer ze aan je kinderen”. Hoe actueel kan…

Portfolio Items