Navolging en vertrouwen

Overweging op zondag 29 oktober 2023 door Ineke Lamers Bij: Matteüs 5, 1-12 en Openbaring 7, 2-4.9-17   Vandaag staan in de liturgie Allerheiligen en Allerzielen centraal. Allerheiligen en Allerzielen oftewel: álle heiligen en álle…

Aan God genoeg

Overweging op zondag 22 oktober 2023 door Jan Glorius Bij: Jesaja 45, 4-7 en  Matteüs 22, 15-22   Vandaag horen we hoe de Farizeeën en de Herodianen samenspannen om Jezus in de val te lokken. Het is opmerkelijk dat ze niet zelf…

Klaar voor het feest

Overweging op 15 oktober 2023 door Miranda Vroon-van Vugt Bij: Jesaja 25,1-9 en Matteüs 22,1-14   Nieuwe kleren gekocht, uitnodigingen verstuurd, locatie besproken, eten en drinken staan klaar; alles is geregeld voor het feest. En…

Ommekeer

Overweging op 1 oktober 2023 door Simone Snakenborg Bij: Ezechiël 18, 1-4.25-32 en Matteüs 21, 23-32   Mensen die het tegenovergestelde zeggen van wat ze van plan zijn te gaan doen. Wie kent ze niet? Politici die toezeggen het klimaat…

Met twee of drie bijeen

Overweging op 10 september 2023 door René Munnik Bij: Ezechiël 33,7-11 en Matteüs 18, 15-20   Eerste lezing Ezechiël Mensenkind, ik heb jou als een wachter aangesteld over het volk van Israël. Als je mijn woorden hoort, moet je…

Leven is geven

Overweging op 3 september 2023 door Jeffrey Korthout Bij: Jeremia 20, 7 – 9 en Matteüs 16, 21 – 27   Bij het lezen van de lezingen van vandaag werd ik met name getroffen door wat Jezus tegen Petrus zegt als Petrus zich een goede…

Hoe te overleven als schaap onder wolven

Overweging op zondag 25 juni 2023 door Jeffrey Korthout Bij: Jeremia 20,7-13 en Matteüs 10,16-33 Ik ben persoonlijk nogal dol op de liedjes van de helaas inmiddels in 2006 overleden Robert Long. Ze passen heel goed in de polemiek van de jaren…

Desnoods met woorden

Overweging op zondag 18 juni 2023 door René Munnik Bij: Jesaja 12, 1-6 en Matteüs 9, 35 - 10-15   ‘Verkondig het Evangelie, desnoods met woorden’. Deze uitspraak wordt (ten onrechte overigens) toegeschreven aan Franciscus van Assisi.…

Ik ben er voor jou!

Overweging op 11 juni 2023 door Jan van der Sman Bij: Deuteronomium 8, 2 t/m 6 en Johannes 6, 48 t/m 58   Inleiding Vandaag vieren we in de kerkelijke traditie Sacramentsdag. Dat roept bij velen van ons ongetwijfeld herinneringen op…

Hier beneden is het

Overweging op zondag 21 mei 2023 door Kees de Groot Bij: Daniel 7, 13-14, Lucas 24,50-53 en Handelingen 1,1-14   1. Opneming ten hemel Gebruikelijk is het om eerst uit Handelingen te lezen als tweede lezing en daarna uit het evangelie,…