Tag Archief van: Preek; Ter overweging

Koning op aarde zoals in de hemel

Overweging zondag 21 november 2021 door Miranda Vroon-van Vugt Bij: Christus Koning, Daniël 7,13-14 en Johannes 18,33b-37   De Heer is gekomen, in ons midden, omdat Hij niet ver wou zijn. Midden onder u staat Hij die gij niet kent. Ergens…

Eigen verdienste?

Overweging zondag 14 november 2021 door Jeffrey Korthout Bij: Exodus 30, 11-16 en Marcus 12,38 – 13,2   In de eerste lezing vandaag uit het boek Exodus was het centrale thema ‘lossing’. Dit Joodse begrip verwijst naar de plicht…

Een gedeelde eerste plaats

Overweging zondag 7 november 2021 door Kees de Groot Bij: Leviticus 19,1-18 en Marcus 12,28-34 Voor een goed begrip van de evangelielezing van vandaag is het zinvol iets te weten van de discussies die speelden in het jodendom van de tijd waarin…

Verbonden in geloof, hoop en liefde

Overweging zondag 31 oktober 2021 door Ineke Lamers Bij: Matteüs 5,1-12 en Johannes 14, 1-6   Ik las ergens dat je Hervormingsdag zou kunnen beginnen met dit citaat: Na het aanslaan van zijn stellingen, verging het Luther als de…

Blinde woede

Overweging zondag 24 oktober 2021 door Jan Glorius Bij: Jesaja 59: 9 – 19 en Marcus 10: 46 - 52   De eerste lezing uit de profeet Jesaja hoofdstuk 59, mag van mij in de top tien van mooiste teksten uit de Bijbel. Wat een mooie taal!…

Hoezo dienstbaar?

Overweging zondag 17 oktober 2021 door Nico Meijer Bij: Jesaja 29, 18-24 en Marcus 10, 32-45   Het evangelie van vandaag doet me denken aan dat jongetje van vier, dat aan zijn moeder vroeg hoe het zou gaan als moeder dood zou gaan.…

Door het oog van de naald

Overweging zondag 10 oktober 2021 door Jan van der Sman Bij: Wijsheid  7, 7 t/m 14 en Marcus  10, 17 t/m 27   Jammer, het verhaal begint zo mooi. Een jonge man weet zich geraakt door Jezus. Hij loopt niet achter anderen aan, maar…

De vraag is niet wát je doet, of hóe, maar waaróm?

Overweging zondag 26 september 2021 door Natascha Leeuwenkuijl Bij: Numeri 11, 24-29 en Marcus 9, 38-50   Heel eerlijk: het is iedere keer weer een worsteling om een overweging te maken die ook daadwerkelijk tot nadenken stemt. En tegelijkertijd…

Ik zal mijn vijand in vrede ontmoeten

Overweging zondag 19 september 2021 door Jeffrey Korthout Bij: Wijsheid 2; 12,17-20 en Marcus 9; 30-37   Wederom vandaag niet de makkelijkste lezingen. Allereerst de lezing uit Wijsheid. Hier zijn de zogenaamde ‘goddelozen’ aan…

Wie zeg jij dat ik ben?

Overweging zondag 12 september 2021 door René Munnik Bij: Jesaja 50, 5-9a en Marcus 8, 27-35   Het zijn twee weerbarstige lezingen vandaag. Verhalen waar je – ik althans – gemakkelijk moeite mee kunt hebben vanwege de radicaliteit,…